Tiesnešu neklātienes konferencē 2.novembrī par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli atkārtoti ievēlēts Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants. Kopš 2015.gada viņš ir Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi, un likumā nav noteikts ierobežojums termiņu skaitam. Mārim Vīgantam beidzās iepriekšējais pilnvaru termiņš, tādēļ bija jāvēl kolēģijas loceklis no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus.

Māris Vīgants bija vienīgais kandidāts uz šo amatu.

 

Tiesnešu konferencē notika arī Tieslietu padomes locekļa vēlēšanas, kurās uz vienu amata vietu no rajona (pilsētas) tiesnešu vidus bija trīs kandidātes – Līga Ašitoka, Adrija Buliņa un Ieva Čudina.

Neviena no kandidātēm neieguva ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu. 10.novembrī notiks vēlēšanu otrā kārta, kurā tiks balsots par Ievu Čudinu, Rīgas rajona tiesas tiesnesi, un Līgu Ašitoku, Vidzemes rajona tiesas tiesnesi, kuras ieguva visvairāk balsu.

Tieslietu padomes loceklis no rajona (pilsētas) tiesnešu vidus bija jāpārvēl, jo līdzšinējam loceklim Zigmundam Dunduram beidzās četru gadu pilnvaru termiņš.

 

2.novembra Tiesnešu neklātienes konferencē e-vēlēšanās piedalījās 478 tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211