Tieslietu padome aicina darba grupu Tiesu efektivitātes stiprināšanai turpināt darbu pie darba grupas izstrādātā rīcības plāna īstenošanas, tostarp tajā ietverto uzdevumu izpildes.

Tieslietu padomes izveidotās darba grupas uzdevums bija izstrādāt rīcības plānu Tieslietu padomes darbības stratēģijas 2021.–2025.gadam virziena “Efektīva un kvalitatīva tiesu vara” uzdevumu īstenošanai un rekomendēt prioritātes plāna izpildei. 22.oktobrī darba grupa prezentēja Tieslietu padomei tās izstrādāto rīcības plānu, kurā noteikti četri prioritārie darbības virzieni.

Darba grupa turpinās darbu, organizējot rīcības plāna realizēšanu, tas ir, nosakot veicamos uzdevumus, atbildīgās institūcijas un izpildes termiņus, kā arī kontrolējot to izpildi. Darba grupa informēs Tieslietu padomi par problēmām un nepieciešamajām rīcībām un lēmumiem to risināšanai.

Ņemot vērā, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša Zigmunda Dundura pilnvaru termiņš Tieslietu padomē ir beidzies, viņa vietā Tieslietu padome darbam šajā darba grupā deleģēja Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Ilzi Celmiņu.

  • Par visiem Tieslietu padomes 26.novembra sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālruņi 67020396, 28652211