Par Tieslietu padomes locekli no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus Tiesnešu neklātienes konferences otrajā vēlēšanu kārtā 10.novembrī ievēlēta Vidzemes rajona tiesas Cēsīs tiesnese Līga Ašitoka.

Pirmajā vēlēšanu kārtā ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu neieguva neviena no trim kandidātēm uz šo amatu. Otrajā balsošanas kārtā tika balsots par divām kandidātē, kam bija lielākais balsu skaits. Par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš saņēmis klātesošo tiesnešu balsu vairākumu.

Elektroniskajās vēlēšanās piedalījās 437 tiesneši.

Tieslietu padomes sastāvā ir septiņi vēlēti locekļi: Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis un seši Tiesnešu konferences ievēlēti tiesneši – četri no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, divi no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Tieslietu padomes loceklis no rajona (pilsētas) tiesnešu vidus bija jāpārvēl, jo līdzšinējam loceklim Zigmundam Dunduram beidzās četru gadu pilnvaru termiņš.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211