• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 17. novembris, 2021.
Tiesas klientu aptaujas sniedz objektīvu un jēgpilnu vērtējumu tiesu darbam
Tieslietu padome 13. novembris, 2021.
Apstiprina tiesnešu un tiesu darbinieku mācību programmu saturu
Tieslietu padome 13. novembris, 2021.
Grozījumi tiesas priekšsēdētāja, vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja iecelšanas kārtībā
Tieslietu padome 10. novembris, 2021.
Vēlēšanu otrajā kārtā Tieslietu padomē ievēlēta Līga Ašitoka
Tieslietu padome 10. novembris, 2021.
Tieslietu padome spriedīs par tiesnešu un tiesas darbinieku mācību saturu
Tieslietu padome 8. novembris, 2021.
Apstiprina kārtību, kādā tiesneši var pieteikties uz vakancēm tāda paša vai zemāka līmeņa tiesās
Tieslietu padome 8. novembris, 2021.
Ieceļ amatos tiesu priekšsēdētāju vietniekus
Tieslietu padome 4. novembris, 2021.
Tieslietu padome sniedz viedokli par tiesnešu atlīdzības atbilstību tiesnešu neatkarības principam
Tieslietu padome 2. novembris, 2021.
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēts Māris Vīgants; Tieslietu padomes vēlēšanām būs otrā kārta
Tieslietu padome 1. novembris, 2021.
Poliju izslēdz no Eiropas Tieslietu padomju asociācijas
Tieslietu padome 1. novembris, 2021.
Tieslietu padome prasa skaidru rīcības plānu un tiesu iesaisti e-lietas ieviešanā
Tieslietu padome 29. oktobris, 2021.
Tieslietu padome norāda, ka prasība uzrādīt Covid-19 sertifikātu ir saistoša visām tiesu sistēmas un tai piederīgām amatpersonām