• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 27. oktobris, 2021.
Tieslietu padomes darba kārtībā e-lieta un tiesu sistēmas darbība ārkārtas situācijā
Tieslietu padome 25. oktobris, 2021.
Uz apgabaltiesas tiesnešu amatiem viens konkurss tiesnešiem un citiem juristiem
Tieslietu padome 25. oktobris, 2021.
Izstrādāts rīcības plāns tiesu efektivitātes un kvalitātes stiprināšanai
Tieslietu padome 25. oktobris, 2021.
Par Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama priekšsēdētāju ieceļ Mārtiņu Birkmani
Tieslietu padome 20. oktobris, 2021.
Tieslietu padome skatīs rīcības plānu tiesu efektivitātes stiprināšanai; darba kārtībā arī citi jautājumi
Tieslietu padome 20. oktobris, 2021.
Tieslietu padomes priekšsēdētāja vēstule Saeimas priekšsēdētājai par iespējamu konstitucionālu problēmu, liedzot nevakcinētajiem tiesnešiem pildīt amata pienākumus
Tieslietu padome 20. oktobris, 2021.
Tieslietu padome lemj par tiesnešu pārcelšanu
Tieslietu padome 12. oktobris, 2021.
Tieslietu padome atbalsta tiesu budžeta prioritātes nākamajam gadam
Tieslietu padome 28. septembris, 2021.
2.novembrī tiesneši vēlēs arī Tieslietu padomes locekli
Tieslietu padome 22. septembris, 2021.
Tiesnešu disciplinārkolēģijā ievēl Aivaru Uminski
Tieslietu padome 17. septembris, 2021.
Par Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāju ieceļ Miķeli Zumbergu
Tieslietu padome 17. septembris, 2021.
Tieslietu padome atzīst Irēnu Kucinu par piemērotu Satversmes tiesas tiesneša amatam