• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 19. decembris, 2013.
Ar Tieslietu padomi saskaņo vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standartam
Tieslietu padome 19. decembris, 2013.
Atbalsta tieslietu ministra lēmumu virzīt Vilsoni iecelšanai Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā
Tieslietu padome 19. decembris, 2013.
Apgabaltiesas tiesneši aizvieto Civillietu tiesu palātas tiesnešu vakances, rajonu tiesneši – apgabaltiesas tiesnešus prombūtnē
Tieslietu padome 13. decembris, 2013.
Tieslietu padome iepazīsies ar pētījumu par nepieciešamajām izmaiņām tiesnešu apstiprināšanai amatā un karjeras virzībai
Tieslietu padome 3. decembris, 2013.
Goda tiesnese Šteinerte pārstāvēs Saeimu Zolitūdes traģēdijas izvērtēšanas komisijā
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Par vadlīnijām lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai tiesās
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Apstiprina tiesnešu sarakstu kārtējai profesionālās darbības novērtēšanai 2014. un 2015.gadā
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Tiesnešu karjeras jautājumi
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Tiesnešu izdienas piemaksu stāžā ieskaitīs tikai tiesneša un prokurora amatā nostrādāto laiku
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Ar ES Sociālā fonda līdzekļiem stiprinās tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju kapacitāti
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Tiesnešu skaita izmaiņas Augstākajā tiesā un rajonu (pilsētu) tiesās
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Par mehānisma izveidi lietu nodošanai citai tiesai civilprocesā