• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 1. decembris, 2022.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 1. decembris, 2022.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. decembris, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. decembris, 2022.
Senāts: IIN maksātāja attaisnotajos izdevumos nav iekļaujami izdevumi par pamatizglītības iegūšanu privātajā mācību iestādē; Ar blakus lēmumu vērš Ministru kabineta uzmanību uz noteikumu neprecīzu formulējumu
Civillietu departamentā 29. novembris, 2022.
Strīdā starp EKO OSTU un SKONTO BŪVI tiesai no jauna jāvērtē prasība daļā par parāda un līgumsoda piedziņu
Krimināllietu departamentā 25. novembris, 2022.
Senāts atzīst par tiesisku un pamatotu notiesājošo spriedumu Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja un biroja vadītājas apsūdzībā
Administratīvo lietu departamentā 16. novembris, 2022.
Senāts uzsver zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu par policijas rīcības rezultātā pazaudētām mantām
Civillietu departamentā 16. novembris, 2022.
Senāts vērtē neliterāras valodas lietojumu Facebook komentārā
Krimināllietu departamentā 14. novembris, 2022.
Krimināllietā par dzīvokļa izkrāpšanu apgabaltiesai no jauna jāvērtē rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu
Administratīvo lietu departamentā 11. novembris, 2022.
Nodod jaunai izskatīšanai strīdu ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju
Krimināllietu departamentā 10. novembris, 2022.
Senāts noraida prokurora protestu par attaisnojošo spriedumu Daugavpils uzņēmēja un bijušā pašvaldības vicemēra apsūdzībā
Administratīvo lietu departamentā 8. novembris, 2022.
Senāts atzīst par pamatotu PTAC lēmumu, uzliekot SIA “Tele2” sodu par negodīgas komercprakses īstenošanu