• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillietu departamentā

Civillietu departamentā 1. decembris, 2022.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 29. novembris, 2022.
Strīdā starp EKO OSTU un SKONTO BŪVI tiesai no jauna jāvērtē prasība daļā par parāda un līgumsoda piedziņu
Civillietu departamentā 16. novembris, 2022.
Senāts vērtē neliterāras valodas lietojumu Facebook komentārā
Civillietu departamentā 7. novembris, 2022.
Stājies spēkā spriedums, ar kuru apmierināta SIA “Rēzeknes satiksme” prasība pret bijušo valdes locekli
Civillietu departamentā 3. novembris, 2022.
Senāts analizē sociālā dialoga norisi, kā arī norāda uz arodbiedrības biedru atbildīgu sadarbību un arodbiedrību pienākumiem
Civillietu departamentā 1. novembris, 2022.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 27. oktobris, 2022.
Stājas spēkā spriedums, noraidot bijušā Latvijas Bankas prezidenta prasību par neizmaksātās darba algas piedziņu
Civillietu departamentā 27. oktobris, 2022.
Senāts vērtē atbildības sadalījumu prasībā par nepilngadīgam sportistam nodarīto kaitējumu, ko izraisījis veselības stāvoklim nepiemērots treniņu režīms
Civillietu departamentā 4. oktobris, 2022.
Senāts atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība piedzīt morālā kaitējuma atlīdzību no SIA „HOMBURG ZOLITUDE”
Civillietu departamentā 30. septembris, 2022.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 21. septembris, 2022.
Stājas spēkā spriedums par preču zīmi “Dzintars”
Civillietu departamentā 16. septembris, 2022.
Senāts uzsver tiesneša goda un cieņas aizsardzības nozīmi