• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Augstāko tiesu loma konstitūcijas vērtību stiprināšanā

 

Konferences laiks un vieta

2022.gada 9.septembris, AC HOTEL RIGA konferenču zālē, Rīga, Dzirnavu iela 33

Mērķis

Konference veltīta Latvijas valsts pamatlikuma – Latvijas Republikas Satversmes – simtgadei, akcentējot Augstākās tiesas (Senāta) lomu Satversmes vērtību stiprināšanā. Konferenci organizē Augstākā tiesa projekta “Senāts par Satversmi” ietvarā.

Dalībnieki

 • Augstākās tiesas senatori un zinātniski analītiskie padomnieki
 • Lietuvas Augstākās tiesas, Igaunijas Augstākās tiesas, Austrijas Augstākās tiesas, Čehijas Augstākās administratīvās tiesas tiesneši
 • Tieslietu padomes locekļi
 • Apgabaltiesu, rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji
 • Augstskolu Juridisko fakultāšu dekāni

Programma

UZRUNAS

 

I.daļa. KONSTITŪCIJU NORMU PIEMĒROŠANAS IZAICINĀJUMI MŪSDIENĀS

Vada Aigars SSTRUPIŠS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Varas dalīšanas mērķis un tiesas loma tā sasniegšanā

 • Sanita OSIPOVA, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore

Austrijas konstitūcijas piemērošanas izaicinājumi Eiropas Savienības tiesību kontekstā

 • Gerhards KURASS (Gerhard Kuras), Austrijas Augstākās tiesas Civillietu kolēģijas priekšsēdētājs

Konstitūcijas tiešā piemērošana un ar to saistītie izaicinājumi

 • Zdeneks KĪNS (Zdeněk Kühn) Čehijas Augstākās Administratīvās tiesas tiesnesis

 

II.daļa. KONSTITŪCIJAS KĀ AVOTS AUGSTĀKO TIESU NOLĒMUMOS

Vada Jānis PLEPS, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents, Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājs

Konstitucionalitātes pārbaudes robežas Senāta spriedumos

 • Aigars STRUPIŠS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Igaunijas Augstākā tiesa starp konstitūciju un kasāciju – hibrīdpieredze

 • Jūlija LAFRANKA (Julia Laffranque), Igaunijas Augstākās tiesas Administratīvo lietu palātas tiesnese, bijusī ECT tiesnese

Konstitūcija kā avots Lietuvas Augstākās tiesas nolēmumos

 • Sigita RUDĒNAITE (Sigita Rudėnaitė), Lietuvas Augstākās tiesas prezidenta p.i., Civillietu departamenta priekšsēdētāja

NOSLĒGUMS

Konstitūcijai ir vajadzīgs tiesnesis 

 • Jānis PLEPS

Konferences materiāli

Vairāk par konferenci

Vairāk par projektu “Senāts par Satversmi”