• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Kontakti

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Reģistrācijas numurs: 90000068892
Konta numurs: LV57 TREL 2280 5610 0500 0
Valsts kase, SWIFT: TRELLV22

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511
(Ieeja no Elizabetes ielas)
Skatīt kartē Waze

Tālrunis: 67020350
Oficiālais e-pasts: at@at.gov.lv


Informācija par Augstākajā tiesā iesniegtajiem dokumentiem: tālrunis 67020312

Informācija par tiesu lietām dalībniekiem:

 • Civillietu departamentā - tālrunis 67020364
 • Krimināllietu departamentā - tālrunis 67020361
 • Administratīvo lietu departamentā - tālrunis 67020339

Kontaktpersonas medijiem:

Komunikācijas nodaļas tālruņi 67020396, 28652211

 

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem piemērota ieeja no Ministru kabineta puses (Brīvības bulvāris 36, ēkas labajā pusē).

Ierodoties adresē, jāzvana uz kontakttālruni 67020303, 20220517 vai 26567189.

 

Seko mums

Karte

Augstākās tiesas struktūrvienību kontaktinformācija

 • Vadība
   • Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars STRUPIŠS
   • Priekšsēdētāja palīdze Santa VĪGANTE 67020350, santa.vigante@at.gov.lv
   • Priekšsēdētāja palīdze Dārta EGLĪTE 67020327, darta.eglite@at.gov.lv
   • Priekšsēdētāja padomniece Tieslietu padomes jautājumos Solvita HARBACEVIČA 67020379, solvita.harbacevica@at.gov.lv
 • Administrācija
   • Vadītāja Sandra LAPIŅA 67020395, sandra.lapina@at.gov.lv
   • Juriskonsulte Ilze LEJA 67020388, ilze.leja@at.gov.lv
   • Projektu vadītāja Zane MIČULE 67020388, zane.micule@at.gov.lv
  • Personāla nodaļa
   • Nodaļas vadītāja Gunita AUZIŅA 67020394, gunita.auzina@at.gov.lv
   • Personāla atlases un attīstības konsultante Kate ŠTEINBERGA 67020346, kate.steinberga@at.gov.lv
  • Finanšu un saimniecības nodaļa
   • Nodaļas vadītājs Uldis ČUMA-ZVIRBULIS 67020307, uldis.zvirbulis@at.gov.lv
   • Galvenā grāmatvede Elvīra GRIGORJEVA 67020306, elvira.grigorjeva@at.gov.lv
  • Komunikācijas nodaļa
   • Nodaļas vadītāja Rasma ZVEJNIECE 67020396, 28652211, rasma.zvejniece@at.gov.lv
   • Preses sekretāre Baiba KATAJA 67020396, baiba.kataja@at.gov.lv
   • Starptautiskās sadarbības speciāliste Iveta JAUDZEMA 67020396, iveta.jaudzema@at.gov.lv
  • Informācijas tehnoloģiju nodaļa
   • Nodaļas vadītājs Pāvels VEĻECKIS 67020305, pavels.veleckis@at.gov.lv
  • Kanceleja
   • Kancelejas vadītāja Elīna MAJORE 67020370, elina.majore@at.gov.lv
   • Vietniece dokumentu aprites jautājumos Eva BIČELE 67020312, eva.bicele@at.gov.lv
   • Vietniece tiesu lietu jautājumos Anda EGLĪTE 67020314, anda.eglite@at.gov.lv
   • Civillietu departamenta sekretāri 667020364
   • Krimināllietu departamenta sekretāri 67020361
   • Administratīvo lietu departamenta sekretāri 67020339
   • Dokumentu aprites vecākā speciāliste Anda STRAUME 67020312, anda.straume@at.gov.lv
   • Arhivāre Inita MILLERE 67020309, inita.millere@at.gov.lv
 • Judikatūras un zinātniski analitiskā nodaļa
   • Nodaļas vadītāja Anita ZIKMANE 67020315, anita.zikmane@at.gov.lv
 • Tieslietu padomes sekretariāts
   • Sekretariāta vadītāja Alla SPALE 67020365, alla.spale@at.gov.lv
   • Padomniece Dace ŠULMANE 67020352, dace.sulmane@at.gov.lv
   • Konsultante Irina ČAŠA 67020343, irina.casa@at.gov.lv
   • Konsultante Linda KALNIŅA 67020343, linda.kalniņa@at.gov.lv
   • Padomniece komunikācijas jautājumos Lana MAULIŅA 67020711, lana.maulina@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Rihards VEINBERGS 67020711, rihards.veinbergs@at.gov.lv
 • Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa
   • Nodaļas vadītāja Sarmīte PUĶE 67020389, sarmite.puke@at.gov.lv
 • Senāts
  • Civillietu departaments
   • Departamenta priekšsēdētājs Normunds SALENIEKS
   • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Evija VEIDE 67020387, evija.veide@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Rihards GULBIS 67020318, rihards.gulbis@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Reinis ODIŅŠ 67020713, reinis.odins@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Maksims MIŅEJEVS 67020386, maksims.minejevs@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Viktorija SOŅECA 67020386, viktorija.soneca@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Konstantīns VAIVODS 67020380, konstantins.vaivods@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Germans PAVLOVSKIS 67020387, germans.pavlovskis@at.gov.lv
  • Krimināllietu departaments
   • Departamenta priekšsēdētāja Anita POĻAKOVA
   • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Sanita JEFIMOVA 67020353, sanita.jefimova@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Nora ZVEJNIECE 67020345, nora.zvejniece@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Oskars KULMANIS 67020349, oskars.kulmanis@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Aleksandra AZEVA 67020326, aleksandra.azeva@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Sindija ZEMĪTE, sindija.zemite@at.gov.lv
  • Administratīvo lietu departaments
   • Departamenta priekšsēdētāja Veronika KRŪMIŅA
   • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Santa OZOLA 67020719, santa.ozola@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Kristīne ZEMĪTE 67020332, kristine.zemite@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Inga BĒRTAITE-PUDĀNE inga.bertaite-pudane@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Ilvija PŪCE 67020308, ilvija.puce@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Jānis GEKS 67020707, janis.geks@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Santa SAVINA 67020707, santa.savina@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Ieva LIEPIŅA 67020707, liepina.ieva@at.gov.lv