• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Biogrāfija

AIGARS STRUPIŠS

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

 

Dzimšanas dati

Dzimis 1967.gada 29.martā Viļānos

Izglītība

1991.gadā stažējies Orhūsas universitātē Dānijā, 1992.–1993.gadā viespētnieks Oslo Universitātē un Norvēģijas Zinātņu akadēmijā 

1990.gadā beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti

1985.gadā beidzis Viļānu vidusskolu

Darba pieredze

Kopš 2020.gada 16.jūnija Augstākās tiesas priekšsēdētājs un Tieslietu padomes priekšsēdētājs

2018.–2020.gadā Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs

No 2014.gada Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis

2000.–2014.gadā A.Strupiša juridiskā biroja vadītājs

1998.–2000.gadā vadošais eksperts vairākos Eiropas Savienības PHARE projektos

1996.–1999.gadā juridisko un biznesa konsultāciju institūta „Latvija” Projektu centra vadītājs

1994.–1998.gadā sociāli ekonomisko pētījumu centra „Latvija” izpilddirektors

Kopš 1992.gada Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors

1990.gadā Rīgas komercskolas lektors

Papildu pienākumi

Kopš 2018.gada Tieslietu padomes loceklis

2014.–2018.gadā Disciplinārtiesas loceklis, 2015.–2018.gadā Disciplinārtiesas priekšsēdētājs

Piedalījies daudzu komerctiesību normatīvo aktu izstrādāšanā, tai skaitā strādājis pie Maksātnespējas likuma, Komercķīlu likuma, Kredītiestāžu likuma grozījumiem saistībā ar kredītiestāžu maksātnespējas jautājumiem, vadījis Komerclikuma izstrādi.

Publikācijas

Augstākās tiesas priekšsēdētāja runas un raksti: skatiet šeit

Komerclikuma komentāri, e-vidē, 2019

Iepriekšējās publikācijas:

 • Skatījums uz Senāta un tiesu sistēmas stāvokli un attīstību. Augstākās Tiesas Biļetens. Nr.20, 2020.gada maijs
 • Temīda nav akla jeb labas ticības princips civiltiesiskajā apritē. Jurista Vārds, 28.01.2020., Nr.4 (1114)
 • Fundamentālās pamatvērtības mediju un tiesu dialogā. Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.19, 2019.gada decembris
 • Procesuālā regulējuma efektivitāte komercstrīdu un ekonomisko noziegumu lietu izskatīšanā. Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.19, 2019.gada decembris 
 • Par Augstākās tiesas advokātu sistēmas ieviešanas lietderību. Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.19, 2019.gada decembris
 • Pārdomas par ekonomisko lietu tiesu: joprojām neatbildētie jautājumi. Jurista Vārds, 13.08.2019., Nr.32 (1090)
 • Ex parte un advokātu iesniegumi. Jurista Vārds, 04.06.2019., Nr.22 (1080)
 • Iesniegums Tieslietu padomei par jaunatklātiem apstākļiem. Jurista Vārds, 22.01.2019., Nr.3 (1061)
 • Viedoklis diskusijā „Komerctiesības un mākslīgais intelekts: qou vadis?” Augstākās Tiesas Biļetens. Nr.16, 2018.gada aprīlis
 • Objektīvā patiesība, juridiskā patiesība vai postpatiesība. Jurista Vārds, 17.04.2018., Nr.16 (1022)
 • Komerctiesību attīstība piemērošanas praksē. Jurista Vārds, 07.11.2017., Nr.46 (1000) un 05.12.2017., Nr.50 (1004)
 • Aktuālie tiesību jautājumi Civillietu departamenta nolēmumos. Augstākās Tiesas Biļetens. Nr.13, 2016.gada oktobris
 • SIA dalībnieku lēmumu atzīšana par spēkā neesošiem: teorija un tiesu prakse. Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.11, 2015.gada novembris
 • Tiesiskās aizsardzības procesa lieta tiesā: kas par ko atbild? Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.10, 2015.gada aprīlis