• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Runas un raksti

27.01.2023.
Uz mums skatās un no mums sagaida

Runa Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā

05.12.2022.
Tiesas nedrīkst strādāt tukšgaitā

Uzruna Rīgas apgabaltiesas konferencē

14.10.2022.
Korporatīvā pārvaldība: juridiskā vai morālā atbildība

Priekšlasījums Komerclikuma 20 gadu jubilejas konferencē

09.09.2022. 
Konstitucionalitātes pārbaudes robežas Senāta spriedumos
Referāts konferencē "Augstāko tiesu loma konstitūcijas vērtību stiprināšanā"

27.05.2022.
Senāta nolēmumiem ir kultūrvēsturiska nozīme
Uzruna grāmatas "Senāts lasa Satversmi' atvēršanā

20.05.2022.
Sabiedrības vajadzība pēc taisnīgas un neatkarīgas tiesas
Uzruna un pamatziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

15.02.2022.
Taisnīga tiesa
Eseja Satversmes 100-gadei veltītajā “Jurista Vārda” speciālnumurā

10.02.2022.
Tiesneša augstākias lojalitātes pienākums ir pret tautu

Uzruna Augstākās tiesas un apgabaltiesnešu biogrāfiskās vārdnīcas "Latvijas tiesneši 1990-2020" atvēršanā  

21.01.2022.
Par Augstākās tiesas darbu 2021.gadā un uzdevumiem 2022.gadam

Kopsavilkums Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā  

03.12.2021.
Eiropas tiesību telpā jāveicina tiesnešu diskusiju forums par nolēmumu argumentācijas struktūru

Konferences “Tiesvedības efektivitāte: kasācijas instances nolēmuma loma un tā sagatavošana” atklāšanas uzruna  

07.10.2021.
Mūsu mērķis ir padarīt Latviju par naudas atmazgātājiem neērtu vietu
Uzruna starptautiskajā simpozijā “Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija: aktuālās tendences un nākotnes izaicinājumi”

31.03.2021.
Tiesneša amats nav viegla nasta
Uzruna Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem jaunās tiesas darbības uzsākšanas dienā

11.03.2021.
Būt Eiropas tiesnesim mūsdienās ir uzdevums, kas nav domāts bailīgajiem
Priekšlasījums Satversmes tiesas vebinārā “Konstitucionālās tiesas loma, vērtējot likumu atbilstību Eiropas Savienības tiesībām”

22.01.2021.
Esam viena tiesa
Uzruna Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā

18.01.2021.
Mūsdienīga tiesas vadība: jānodrošina tas, ko no tiesas sagaida sabiedrība
Uzruna tiesu priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku seminārā Latvijas Tiesnešu mācību centrā

11.12.2020. un 17.12.2020.
Sveicu ar pievienošanos tiesu sistēmai piederīgo personu lokam!
Uzruna jauno advokātu zvēresta pieņemšanā 

11.12.2020.
Tiesiskums nevar pastāvēt hipotētiski, likumu darbībai jābūt redzamai
Komentārs Satversmes tiesas organizētajā konstitucionālo ideju domnīcā “Kā stiprināt tiesiskumu, lai cilvēks justos droši? Satversmes tiesas nolēmumu izpildes efektivitātes celšana”

17.11.2020.
Kvalitatīvs tiesas darbs stiprina Latvijas valsti
Uzruna Augstākās tiesas kolektīvam Valsts svētku pasākumā

06.11.2020.
Uzstādīta kvalitātes latiņa, uz ko tiekties pārējiem
Uzruna Gada notāra balvas pasniegšanas pasākumam

02.10.2020.
Senāts 25 gados saglabājis un attīstījis kasācijas instances pamatos liktās vērtības
Uzruna atjaunotā Senāta 25 gadu jubilejas pasākumā 2020.gada 2.oktobrī

02.10.2020.
Aiz mantijas šodien vairs nenoslēpsies
No diskusijas “Senatora personība” atjaunotā Senāta 25 gadu pasākumā

28.09.2020.
Jāstiprina Tieslietu padomes institucionālais prestižs jeb svars valsts kopējā sistēmā
Uzruna Tieslietu padomes desmitgadei veltītajā svinīgajā sēdē

16.09.2020.
Par tiesneša pienākumu piedalīties pašpārvaldes vēlēšanās
Iesniegums Tiesnešu ētikas komisijai

05.09.2020.
No tiesas darba ir atkarīga valsts ekonomika
No diskusijas “Par tiesu varu un taisnīgumu” sarunu festivālā LAMPA

03.09.2020.
Tiesiskumu jāstiprina katram savā kompetences jomā
No diskusijas “Kopā celt tiesiskumu” sarunu festivālā LAMPA

10.07.2020.
No “vadītājiem no malas” nav jābaidās
Uzruna ģenerālprokurora zvēresta pieņemšanā

30.06.2020.
Svarīgākais: loģika, vienkāršošana, fokusēšanās uz būtisko
Uzruna, tiekoties ar Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem

30.03.2020.
Skatījums uz Senāta un tiesu sistēmas stāvokli un attīstību
Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta uzklausīšana Tieslietu padomē