• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Augstākās tiesas muzejs

 Augstākās tiesas muzejs atklāts Senāta astoņdesmitajā gadskārtā 1998.gadā. Tā veidošanā lielu ieguldījumu deva Latvijas Senāta senatora Augusta Lēbera dēls Dītrihs Andrejs Lēbers, gan dāvinot vērtīgas lietas un dokumentus no sava tēva arhīva, gan ar Augusta Lēbera piemiņas fonda palīdzību sniedzot finansiālu atbalstu muzeja iekārtošanai.

Muzejā glabājas vēstures liecības un dokumenti, sākot no 1918.gada. Tie liecina par Senāta darbības pirmsākumiem, Tiesu pils atklāšanu 1938.gadā. Apkopoti materiāli, kas liecina par okupāciju varu ieviestajām izmaiņām tiesu sistēmā, senatoru likteņiem padomju varas gados un viņu atstāto vēsturisko mantojumu.

2005.gadā, atzīmējot Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbības atjaunošanas 15.gadskārtu, muzejs papildināts ar ekspozīciju par laika posmu no Atmodas līdz mūsdienām. Atsevišķi stendi veltīti notikumiem 1990.gadā, trīspakāpju tiesu sistēmas atjaunošanai 1995.gadā, kā arī Reabilitācijas daļas darbam. Aplūkojami vēsturiskie Augstākās padomes un Augstākās tiesas plēnuma lēmumi, sākotnējais Augstākās tiesas reorganizācijas projekts, reabilitācijas apliecība un citi eksponāti. Ekspozīcijas tapšanā lielu ieguldījumu devis pirmais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo.

Muzeja materiāli izmantoti grāmatā „Senatori. Latvijas Senāts 1918–1940”, dokumentālajās videofilmās "Vakar un šodien. Latvijas Senātam – 95” un "Senatori", izstāžu veidošanā un dažādos Augstākās tiesas pasākumos. 

Ik gadu muzejā tiek novadītas vairāk nekā 50 ekskursijas ārvalstu delegācijām, studentiem, skolēniem, trimdas latviešiem, juristiem, arhitektiem un citiem interesentiem.

Muzeja veidotāji arī uztur dzīvo saikni ar Latvijas Senāta senatoru dzimtām, kā arī bijušajiem Augstākās tiesas tiesnešiem.

Par ekskursijām Augstākās tiesas muzejā

Publikācijas par Augstākās tiesas muzeja jaunumiem