• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Amatu kandidātu koncepcijas

Tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu koncepcijas

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidāts Kaspars BERĶIS:

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidāts Ojārs PRIEDĪTIS:

Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja amata kandidāte Baiba OZOLIŅA:

Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja amata kandidāte Anda KRAUKLE:

Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja amata kandidāts Viktors MAKUCEVIČS:

 

Tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāta koncepcija

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāte Ieva ČUDINA: