• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2013. gads

16.12.2013.

Nr.99. Par tiesnešu skaita noteikšanu katrā rajona (pilsētas)  tiesā un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās

Nr.98. Par vadlīnijām lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai

Nr.97. Par tiesneses D.Vilsones iecelšanu Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā

Nr.96. Par tiesnesi A.Mihailovu

Nr.95. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša vakances laikā

Nr.94. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša vakances laikā

Nr.93. Par tiesneses O.Turkas iecelšanu Kuldīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.92. Par tiesneses A.Jermacānes iecelšanu Rēzeknes tiesas priekšsēdētājas amatā

Nr.91. Par tiesnesi M.Ābeli

 

11.11.2013.

Nr.90. Par Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanu apmācību īstenošanai tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem

Nr.89. Par grozījumiem Civilprocesa likumā

Nr.88. Par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Nr.87. Par tiesnešu saraksta apstiprināšanu tiesnešu profesionālās darbības kārtējai novērtēšanai 2014. un 2015. gadā

Nr.86. Par tiesnešu skaita noteikšanu rajonu (pilsētu) tiesās

Nr.85. Par Augstākās tiesas tiesnešu kopskaitu departamentos un palātās

Nr.84. Par tiesas noteikšānu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei K.Vintei-Kormei

Nr.83. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei L.Grīnbergai

Nr.82. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei E.Leitānei

Nr.81. Par tiesneses G.Krieviņas pārcelšanu tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas uz Valmieras rajona tiesu

Nr.80. Par tiesneses I.Siliņevičas iecelšanu Rīgas rajona tiesas priekšsēdētaja amatā

Nr.79. Par tiesneses L.Apšenieces pārcelšanu tiesneša amatā no Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama uz Dobeles rajona tiesu

 

28.10.2013.

Nr.78. Par grozījumu Tiesnešu konferences nolikumā

 

18.10.2013.

Nr.77. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei G.Zenfai

Nr.76. Par tiesneses Māras Balodes iecelšanu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieka amatā

Nr.75. Par tiesneses Ievas Zabarovskas iecelšanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieka amatā

 

23.09.2013.

Nr.74. Par tiesnešu izdienas piemaksām

Nr.73. Par R.Dzeniņas iecelšanu Saldus rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšsēdētājas amatā

Nr.72. Par Tieslietu padomes pārstāvja izvirzīšanu

Nr.71. Par Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu

Nr.70. Par tiesu budžeta pieprasījumu

 

16.09.2013.

Nr.69. Par tiesneses I.Melderes pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

Nr.68. Par Valmieras rajona tiesas tiesneša Jāņa Grīnberga iecelšanu Valmieras rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.67. Par 2013.gada 4.oktobra Tiesnešu elektroniskās konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu un Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu

Nr.66. Par 2013.gada 4.oktobra Tiesnešu elektroniskās konferences darba kārtības, organizēšanas un norises plāna un atklāšanas laika apstiprināšanu

 

12.09.2013.

Nr.65. Par 2013.gada 1.novembra Tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu

Nr.64. Par 2013.gada 1.novembra Tiesnešu konferences darba kārtības noteikšanu

 

22.08.2013.

Nr.63. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

Nr,62. Par elektroniskās Tiesnešu konferences sasaukšanu

 

20.08.2013.

Nr.61. Par Administratīvās apgabaltiesas tiesneša M.Vīganta iecelšanu Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā

 

01.07.2013.

Nr.60. Par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneses A.Orniņas iecelšanu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājas amatā

Nr.59. Par Jelgavas tiesas tiesneses L.Ašmanes iecelšanu Jelgavas tiesas priekšsēdētājas amatā

 

27.06.2013.

Nr.58. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei D.Lubānei

Nr.57. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei L.Jansonei

Nr.56. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim Z.Dunduram

Nr.55. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Norkusai

Nr.54. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Dambei

Nr.53. Par tiesneses A.Kasakovskas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

 

10.06.2013.

Nr.52. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu

Nr.51. Par Zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas jaunajām politikas iniciatīvām

Nr.50. Par viedokļa sniegšanu lietā Nr.2013-04-01

Nr.49. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesei I.Strelčai

Nr.48. Par Ludzas rajona tiesas tiesneša G.Strucinska iecelšanu Ludzas rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.47. Par Daugavpils tiesas tiesneša J.Šaušas iecelšanu Daugavpils tiesas priekšsēdētāja amatā

 

28.05.2013.

Nr.46. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša vakances laikā

 

20.05.2013.

Nr.45. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesei I.Stuberovskai

Nr.44. Par tiesneses Z.Kupces apstiprināšanu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā

 

09.05.2013.

Nr.43. Par Saldus rajona tiesas tiesneses G.Gaļinas iecelšanu Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.42. Par Dobeles rajona tiesas tiesneses R.Krasovskas iecelšanu Dobeles rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.41. Par Bauskas rajona tiesas tiesneses I.Andžānes iecelšanu Bauskas rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.40. Par Tieslietu padomes pārstāvja pilnvarošanu

 

22.04.2013.

Nr.39. Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""

Nr.38. Par Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses L.Ertmanes iecelšanu Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.37. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei L.Biksiniecei-Martinovai

Nr.36. Par viedokļa sniegšanu lietā Nr.2013-02-01

 

08.04.2013.

Nr.35. Par 2013.gada 14.februārī Saeimā pieņemto likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā"

Nr.34. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneses I.Jēkabsones tiesneša amata pienākumu pildīšanas termiņa pagarināšanu

Nr.33. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesnešu vakances laikā

Nr.32. Par tiesneses M.Bebrišas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

Nr.31. Par Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Jēkabpils rajona tiesas tiesnesim R.Grandānam

 

25.03.2013.

Nr.30. Par Madonas rajona tiesas tiesneša A.Stieņa iecelšanu Madonas rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.29. Par Limbažu rajona tiesas tiesneses A.Miķelsones iecelšanu Limbažu rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.28. Par Gulbenes rajona tiesas tiesneses G.Gulbinskas iecelšanu Gulbenes rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.27. Par tiesneses I.Kovaļovas pārcelšanu tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas uz Dobeles rajona tiesu

Nr.26. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei M.Miķelsonei

Nr.25. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei K.Kravecai

Nr.24. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Biteniecei

 

27.02.2013.

Nr.23. Par tiesneses D.Suipes pārcelšanu tiesneša amatā no Administratīvās rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu

Nr.22. Par tiesneses D.Treijas apstiprināšanu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā

Nr.21. Par tiesneša E.Veisa iecelšanu Balvu rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.20. Par tiesneša A.Kokina iecelšanu Jelgavas tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.19. Par tiesneses L.Ašmanes iecelšanu Jelgavas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā

 

18.02.2013.

Nr.18. Par maksātnespējas procesa administratoru un zvērinātu tiesu izpildītāju darbības tiesiskuma kontroli

Nr.17. Par viedokļa sniegšanu lietā Nr.2012-22-0103

Nr.16. Par likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (Nr.455/Lp11)

Nr.15. Par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša vakances laikā

 

04.02.2013.

Nr.14. Par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša vakances laikā

Nr.13. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses S.Strakšes iecelšanu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā

Nr.12. Par Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses J.Āboliņas iecelšanu Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.11. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ž.Zujevas iecelšanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.10. Par Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses A.Grāves iecelšanu Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.9. Par Gulbenes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses I.Čakšas iecelšanu Gulbenes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.8. Par Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses L.Ielejas iecelšanu Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.7. Par Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses I.Trēdes iecelšanu Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.6. Par Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša J.Taukula iecelšanu Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.5. Par Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses I.Orlickas iecelšanu Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

 

21.01.2013.

Nr.4. Par likumprojektu "Grozījumi Prokuratūras likumā"

Nr,.3. Par tiesneses U.Melamedas pārcelšanu tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu

Nr.2. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša Z.Strazda atbrīvošanu no tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ

 

07.01.2013.

Nr.1. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses I.Zariņas iecelšanu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā