• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2018. gads

10.12.2018.

Nr.370. Par tiesneses Gunas Krieviņas pārcelšanu

Nr.369. Par Administratīvās apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.368. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu

Nr. 367. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu

Nr. 366. Par tiesneses Anitas Kovaļevskas pārcelšanu

Nr.365. Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.364. Par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

26.11.2018.

Nr.363. Par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

12.11.2018.

Nr.362. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Viktoram Makucevičam

Nr.361. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu

Nr.360. Par grozījumu Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtībā

Nr.359. Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu 

 

29.10.2018.

Nr.358. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Nr.357. Par tiesnešu, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbinieku mācību programmu 2019.gadam

 

23.10.2018.

Nr.356. Par Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.355. Par Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.354. Par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.353. Par Tiesneša Daiņa Pētera Kļaviņa atbrīvošanu no amata

 

15.10.2018.

Nr.352. Par Eiropas prokuroru un Eiropas deleģēto prokuroru nozīmēšanu

Nr.351. Par grozījumiem Zemesgrāmatu likumā

Nr.350. Par Civilprocesa likuma 32.1 panta darbības pagarināšanu

Nr.349. Par grozījumiem likumā "Par tiesu varu"

Nr.348. Par priekšlikumiem likumā "Par tiesu varu"

Nr.347. Par grozījumiem Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā   

Nr.346. Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

 

11.09.2018.

Nr.345. Par tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Nr.344. Par tiesneses Baibas Ābeles pārcelšanu

Nr.343. Par tiesneses Natālijas Zavadskas pārcelšanu

 

27.08.2018.

Nr.342. Par maksātnespējas procesu tiesvedības izvērtējumu

Nr.341. Par tiesneses Ingas Putras pārcelšanu

Nr.340. Par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.339. Par prioritārajiem pasākumiem 2019. - 2021.gada budžetā

 

13.07.2018.

Nr.338. Par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.337. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.336. Par tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

 

25.06.2018.

Nr.335. Par tiesnešu konferences sagatavošanu

Nr.334. Par Zemgales rajona tiesas tiesneša iecelšanu

Nr.333. Par tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību

Nr.332. Par Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību

Nr.331. Par priekšlikumiem grozījumiem likumā “Par tiesu varu”

Nr.330. Par priekšlikumiem grozījumiem likumā “Par tiesu varu”

 

18.06.2018.

Nr.329. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.328. Par Daugavpils tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.327. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Agnesei Maļinovskai

 

25.05.2018.

Nr.326. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Anastasijai Pasjugai

 

09.05.2018.

Nr.325. Par tiesneses Svetlanas Beļajevas pārcelšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi

 

09.05.2018.

Nr.324. Par tiesneses Intas Naruškas pārcelšanu

Nr. 323. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Gerdai Rozītei - Pupkevičai

Nr.322. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

 

02.05.2018

Nr.321. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Nr.320. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

 

13.04.2018. 

Nr.319. Par tiesneša Andra Škutāna pārcelšanu

 

09.03.2018.

Nr.318. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka iecelšanu

Nr.317. Par Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka iecelšanu

Nr.316. Par Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka iecelšanu

Nr.315. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.314. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.313. Par Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.312. Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

05.03.2018.

Nr. 311. Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu

Nr.310. Par grozījumiem Tiesu izpildītāju likumā

Nr.309. Par likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā"

Nr.308. Par likumpprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""

Nr.307. Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām

 

02.03.2018.

Nr.306. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Baibai Jakobsonei

Nr.305. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Kristīnei Evertovskai

Nr.304. Par tiesneses Olitas Blūmfeldes pārcelšanu darbā Rīgas apgabaltiesā

 

26.02.2018.

Nr.303. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Diānai Liepiņai

Nr.302. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Olgai Žukai

Nr.301. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ingrīdai Bitei

Nr.300. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ingunai Gailei

Nr.299. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Raimondam Bulam

Nr.298. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ilzei Freimanei

Nr.297. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Gundegai Lapiņai

Nr.296. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Guntai Viļumsonei

Nr.295. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Vinetai Mazurei

Nr.294. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Inetai Riekstiņai

Nr.293. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Valijai Grebežniecei

Nr.292. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Aijai Ilsterei

Nr.291. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Maijai Dreimanei

Nr.290. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Svetlanai Beļajevai

Nr.289. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ilonai Ozoliņai-Kļaviņai

Nr.288. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ievai Bāliņai

Nr.287. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ingai Lipskai

Nr.286. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ivonnai Ādamsonei-Stružai

Nr.285. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Vitai Puškundzei

Nr.284. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ievai Čudinai

Nr.283. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Natālijai Zavadskai

Nr.282. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Elīnai Slišānei

Nr.281. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Intai Naruškai

Nr.280. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Elitai Stivriņai

Nr.279. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Inesei Biteniecei

Nr.278. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Santai Bernhardei

Nr.277. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Inesei Siliņevičai 

Nr.276. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Intai Marnauzai

Nr.275. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Gunāram Strucinskim

Nr.274. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Silvijai Saleniecei

Nr.273. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Vijai Pužulei

Nr.272. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Arvim Garajam

Nr.271. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Simonai Gmirekai

Nr.270. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Jūlijai Kamiševai

Nr.269. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Elīnai Volikai

Nr.268. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Diānai Koroševskai

Nr.267. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Gunāram Siliņam

Nr.266. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Andrim Zutim

Nr.265. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Ivaram Dzindzukam

Nr.264. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Sanitai Rūtenai-Laizānei

Nr.263. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Pēterim Novičenokam

Nr.262. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Tatjanai Maļinovskai

Nr.261. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Andrim Jonikānam

Nr.260. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Gaļinai Aleksejevai

Nr.259. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Dmitrijam Zamjatinam

Nr.258. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Aijai Jermacānei

Nr.257. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Lidijai Mičulei

Nr.256. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ritai Krēsliņai

Nr.255. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Irinai Beitānei

Nr.254. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Anitai Stikānei

Nr.253. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ingai Stivriņai

Nr.252. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Guntai Kusiņai

Nr.251. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Inārai Galejai

Nr.250. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Zeltītei Zdanovičai

Nr.249. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ligitai Multiņai

Nr.248. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Tatjanai Ivanovai

Nr.247. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Jurim Taukulam

Nr.246. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Ģirtam Aizsilam

Nr.245. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Intai Šteinei

Nr.244. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Janai Zīlei

Nr.243. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ilonai Vaivodei

Nr.242. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Geļenai Simoņukai

Nr.241. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Kasparam Rinčam

Nr.240. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Regīnai Paipalei

Nr.239. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Arvīdam Ozerskim

Nr.238. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Vitai Lāčplēsei

Nr.237. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ivetai Kromānei

Nr.236. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Jurim Kokinam

Nr.235. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Jūlijai Baufalei

Nr.234. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Vladimiram Isajevam

Nr.233. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Jānim Šaušam

Nr.232. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ingai Putrai

Nr.231. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Andrim Škutānam

Nr.230. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Inesei Ziediņai

Nr.229. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Inesei Trēdei

Nr.228. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Teiksmai Cīrulei

Nr.227. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Kristīnei Zariņai

Nr.226. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ivetai Salakai

Nr.225. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Dacei Ruško

Nr.224. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Nellijai Paņkivai

Nr.223. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Kristīnei Konderko

Nr.222. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ivetai Kniplokai

Nr.221. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Lailai Gulbei

Nr.220. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Mārai Griķei

Nr.219. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Irinai Freimanei

Nr.218. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Laurai Francei

Nr.217. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Lailai Fogelei

Nr.216. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Initai Dzerkalei

Nr.215. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Daigai Danšinai

Nr.214. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Līgai Ašmanei

Nr.213. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Dacei Riesktiņai

Nr.212. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Andai Niedolai

Nr.211. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ilonai Rudzītei

Nr.210. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Olgai Macpanei

Nr.209. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Sarmītei Lucavai

Nr.208. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Ivaram Ķiplokam

Nr.207. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Igoram Kligačam

Nr.206. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Andrejam Grūbem

Nr.205. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ilzei Fišerei

Nr.204. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Sandrai Eglītei

Nr.203. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Baibai Volfai-Riekstiņai

Nr.202. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Jolantai Āboliņai

Nr.201. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ilzei Valbakai

Nr.200. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Vinetai Pavlovskai

Nr.199. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Alvim Jēkabsonam

Nr.198. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ainaram Feldmanim

Nr.197. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Odetai Turkai

Nr.196. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Dinai Rīnai

Nr.195. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Anitai Simsonei

Nr.194. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Lienai Jansonei

Nr.193. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Andai Brīzei

Nr.192. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Dainai Alksnei

Nr.191. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Renātei Dzeniņai

Nr.190. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Anželikai Drekslerei

Nr.189. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Sigitai Ozolai

Nr.188. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Selgai Lapejevai

Nr.187. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Inati Kalniņai

Nr.186. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Gunitai Galiņai

Nr.185. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Sniedzei Rūjai

Nr.184. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Evikai Klēpei

Nr.183. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Elgai Guitānei

Nr.182. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ligitai Vīksnai

Nr.181. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Intai Pūcei

Nr.180. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Aijai Pomerancei

Nr.179. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Indrai Pelnēnai

Nr.178. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Renaram Jūrmalim

Nr.177. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Ilgvaram Jaunģelžem

Nr.176. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Maijai Jansonei

Nr.175. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Lolitai Laurei

Nr.174. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Arnim Lapiņam

Nr.173. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ingai Kadeģei

Nr.172. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Iļjam Grigorjevam

Nr.171. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Anitai Eglijai

Nr.170. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Aivai Daiderei

Nr.169. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Jānim Bumbierim

Nr.168. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Aijai Āvai

Nr.167. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Lolitai Marovskai

Nr.166. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Antrai Bušmanei

Nr.165. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Gunai Krieviņai

Nr.164. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Agritai Sīmanei

Nr.163. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Alvim Melbergam

Nr.162. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Didzim Līdacim

Nr.161. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ingrīdai Liepai

Nr.160. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Itai Seisumai

Nr.159. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Jānim Grīnbergam

Nr.158. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Aijai Grāvei

Nr.157. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Sandrai Dreijai

Nr.156. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Marutai Balodei

Nr.155. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Baibai Caunītei

Nr.154. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Aldim Stienim

Nr.153. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Guntai Rezgoriņai

Nr.152. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Kornēlijai Počai

Nr.151. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ilzei Lazdiņai

Nr.150. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Dainim Pēterim Kļaviņam

Nr.149. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Sandrai Vītolai

Nr.148. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Aijai Miķelsonei

Nr.147. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Kārlim Jansonam

Nr.146. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Anitai Grīnbergai

Nr.145. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Dainai Glinkai

Nr.144. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Inesei Čakšai

Nr.143. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Guntai Širakai

Nr.142. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Rasmai Mednei

Nr.141. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Guntai Gulbinskai

Nr.140. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Maijai Bogdanei

Nr.139. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Baibai Lielpēterei

Nr.138. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Inesei Kiršteinei

Nr.137. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Laurim Šņepstam

Nr.136. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Dainai Ročānei

Nr.135. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Agitai Papulei

Nr.134. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Līgai Karlsonei

Nr.133. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Dacei Blūmai

Nr.132. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Anitai Bērziņai

Nr.131. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ingrīdai Brūverei

Nr.130. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Sanitai Vilciņai

Nr.129. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Antrai Strupulei

Nr.128. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ivetai Puriņai

 

19.02.2018.

Nr.127. Par Tukuma rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Glorijas Sorokinas pārcelšanu

Nr.126. Par Tukuma rajona tiesas tiesneses Aelitas Vancānes pārcelšanu

Nr.125. Par Tukuma rajona tiesas tiesneses Kristīnes Vanagas pārcelšanu

Nr.124. Par Tukuma rajona tiesas tiesneses Ligitas Sprigules pārcelšanu

Nr.123. Par Tukuma rajona tiesas tiesneses Ineses Mudeles pārcelšanu

Nr.122. Par Tukuma rajona tiesas tiesneses Adrijas Kasakovskas pārcelšanu

Nr.121. Par Tukuma rajona tiesas tiesneses Ritas Bruces pārcelšanu

Nr.120. Par Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ligitas Ertmanes pārcelšanu

Nr.119. Par Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sandras Brečas pārcelšanu

Nr.118. Par Ogres rajona tiesas tiesneses Ineses Puntes pārcelšanu

Nr.117. Par Ogres rajona tiesas tiesneša Daiņa Plauža pārcelšanu

Nr.116. Par Ogres rajona tiesas tiesneša Arņa Nagļa pārcelšanu

Nr.115. Par Ogres rajona tiesas tiesneša Dzintara Melbārža pārcelšanu

Nr.114. Par Ogres rajona tiesas tiesneses Zeltītes Kusiņas pārcelšanu

Nr.113. Par Ogres rajona tiesas tiesneses Zitas Kupces pārcelšanu

Nr.112. Par Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Līgas Ielejas pārcelšanu 

Nr.111. Par Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Aijas Bisānes pārcelšanu 

Nr.110. Par Jēkabpils rajona tiesas tiesneses Ineses Tumanovas pārcelšanu

Nr.109. Par Jēkabpils rajona tiesas tiesneša Viktora Trušela pārcelšanu

Nr.108. Par Jēkabpils rajona tiesas tiesneša Valda Muižnieka pārcelšanu

Nr.107. Par Jēkabpils rajona tiesas tiesneša Ramiro Grandāna pārcelšanu

Nr.106. Par Jēkabpils rajona tiesas tiesneses Lilitas Bārbales pārcelšanu

Nr.105. Par Jēkabpils rajona tiesas tiesneses Līgas Baltmanes-Zepas pārcelšanu

Nr.104. Par Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ligitas Birkhānes pārcelšanu

Nr.103. Par Dobeles rajona tiesas tiesneša Andra Škutāna pārcelšanu

Nr.102. Par Dobeles rajona tiesas tiesneses Ārijas Ulasevičas pārcelšanu

Nr.101. Par Dobeles rajona tiesas tiesneses Noras Pakules pārcelšanu

Nr.100. Par Dobeles rajona tiesas tiesneses Renātes Krasovskas pārcelšanu

Nr.99. Par Dobeles rajona tiesas tiesneses Ilutas Kovaļovas pārcelšanu

Nr.98. Par Bauskas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Laumas Ainas Keidenas pārcelšanu

Nr.97. Par Bauskas rajona tiesneses Indras Tikumas pārcelšanu

Nr.96. Par Bauskas rajona tiesneses Agneses Skulmes pārcelšanu

Nr.95. Par Bauskas rajona tiesneses Marinas Ribinas pārcelšanu

Nr.94. Par Bauskas rajona tiesneses Lilitas Kosojas pārcelšanu

Nr.93. Par Bauskas rajona tiesneses Irinas Bogdanovas pārcelšanu

Nr.92. Par Bauskas rajona tiesneses Ivetas Andžānes pārcelšanu

Nr.91. Par Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Gitas Zenfas pārcelšanu 

Nr.90. Par Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Evitas Sietnieces pārcelšanu 

Nr.89. Par Aizkraukles rajona tiesas tiesneses Ingas Zālītes pārcelšanu

Nr.88. Par Aizkraukles rajona tiesas tiesneses Sallijas Vikentjevas pārcelšanu

Nr.87. Par Aizkraukles rajona tiesas tiesneses Ivetas Silickas pārcelšanu

Nr.86. Par Aizkraukles rajona tiesas tiesneses Sarmītes Daukštes pārcelšanu

Nr.85. Par Aizkraukles rajona tiesas tiesneses Jolantas Bebrišas pārcelšanu

Nr.84. Par tiesnešu skaita noteikšanu katrā rajona (pilsētas) tiesā un to sastāvā esošajās zemesgrāmatu nodaļās

 

12.02.2018.

Nr.83. Par Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Aijas Grāves pārcelšanu

Nr.82. Par Valkas rajona tiesas tiesneses Sandras Dreijas pārcelšanu

Nr.81. Par Valkas rajona tiesas tiesneses Marutas Balodes pārcelšanu

Nr.80. Par Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Baibas Caunītes pārcelšanu

Nr.79. Par Madonas rajona tiesas tiesneša Alda Stieņa pārcelšanu

Nr.78. Par Madonas rajona tiesas tiesneses Guntas Rezgoriņas pārcelšanu

Nr.77. Par Madonas rajona tiesas tiesneses Kornēlijas Počas pārcelšanu 

Nr.76. Par Madonas rajona tiesas tiesneses Ilzes Lazdiņas pārcelšanu

Nr.75. Par Madonas rajona tiesas tiesneša Daiņa Pētera Kļaviņa pārcelšanu

Nr.74. Par Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sandras Vītolas pārcelšanu

Nr.73. Par Limbažu rajona tiesas tiesneses Aijas Miķelsones pārcelšanu

Nr.72. Par Limbažu rajona tiesas tiesneša Kārļa Jansona pāreclšanu

Nr.71. Par Limbažu rajona tiesas tiesneses Anitas Grīnbergas pārcelšanu

Nr.70. Par Limbažu rajona tiesas tiesneses Dainas Glinkas pārcelšanu

Nr.69. Par Gulbenes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Čakšas pārcelšanu

Nr.68. Par Gulbenes rajona tiesas tiesneses Guntas Širakas pārcelšanu

Nr.67. Par Gulbenes rajona tiesas tiesneses Rasmas Mednes pārcelšanu

Nr.66. Par Gulbenes rajona tiesas tiesneses Guntas Gulbinskas pārcelšanu

Nr.65. Par Gulbenes rajona tiesas tiesneses Maijas Bogdanes pārcelšanu

Nr.64. Par Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Baibas Lielepēteres pārcelšanu

Nr.63. Par Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Kiršteines pārcelšanu

Nr.62. Par Cēsu rajona tiesas tiesneša Laura Šņepsta pārcelšanu

Nr.61. Par Cēsu rajona tiesas tiesneses Dainas Ročānes pārcelšanu

Nr.60. Par Cēsu rajona tiesas tiesneses Agitas Papules pārcelšanu

Nr.59. Par Cēsu rajona tiesas tiesneses Līgas Karlsones pārcelšanu

Nr.58. Par Cēsu rajona tiesas tiesneses Daces Blūmas pārcelšanu

Nr.57. Par Cēsu rajona tiesas tiesneses Anitas Bērsiņas pārcelšanu

Nr.56. Par Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ingrīdas Brūveres pārcelšanu

Nr.55. Par Alūksnes rajona tiesas tiesneses Sanitas Vilciņas pārcelšanu

Nr.54. Par Alūksnes rajona tiesas tiesneses Antras Struples pārcelšanu

Nr.53. Par Alūksnes rajona tiesas tiesneses Ivetas Puriņas pārcelšanu

Nr.52. Par Ogres rajona tiesas tiesneses Žannas Gaigales-Prudņikovas pārcelšanu

Nr.51. Par Jelgavas tiesas tiesneses Guntas Čepules pārcelšanu

Nr.50. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Jolantai Uminskai

Nr.49. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ilzei Andruškinai

Nr.48. Par tiesnešu skaita noteikšanu katrā rajona (pilsētas) tiesā un to sastāvā esošajās zemesgrāmatu nodaļās

 

05.02.2018.

Nr.47. Par maksātnespējas procesu tiesvedību vērtējumu

 

29.01.2018.

Nr.46. Par Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Daces Riekstiņas pārcelšanu 

Nr.45. Par Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Andas Niedolas pārcelšanu 

Nr.44. Par Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Baibas Volfas-Riekstiņas pārcelšanu

Nr.43. Par Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Jolantas Āboliņas pārcelšanu

Nr.42. Par Saldus rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Renātes Dzeniņas pārcelšanu

Nr.41. Par Saldus rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Anželikas Dreksleres pārcelšanu

Nr.40. Par Kuldīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Odetas Turkas pārcelšanu

Nr.39. Par Kuldīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Dinas Rīnas pārcelšanu

Nr.38. Par Ventspils tiesas tiesneses Ilonas Rudzītes pārcelšanu

Nr.37. Par Venstpils tiesas tiesneses Olgas Macpanes pārcelšanu

Nr.36. Par Venstpils tiesas tiesneses Sarmītes Lucavas pārcelšanu

Nr.35. Par Venstpils tiesas tiesneša Igora Kligača pārcelšanu

Nr.34. Par Ventspils tiesas tiesneša Ivara Ķiploka pārcelšanu

Nr.33. Par Venstpils tiesas tiesneša Andreja Grūbes pārcelšanu

Nr.32. Par Ventspils tiesas tiesneses Ilzes Fišeres pārcelšanu

Nr.31. Par Venstpils tiesas tiesneses Sandras Eglītes pārcelšanu

Nr.30. Par Talsu rajona tiesas tiesneses Ilzes Valbakas pārcelšanu

Nr.29. Par Talsu rajona tiesas tiesneses Vinetas Pavlovskas pārcelšanu

Nr.28. Par Talsu rajona tiesas tiesneša Alvja Jēkabsona pārcelšanu

Nr.27. Par Talsu rajona tiesas tiesneša Ainara Feldmaņa pārcelšanu

Nr.26. Par Saldus rajona tiesas tiesneses Sigitas Ozolas pārcelšanu

Nr.25. Par Saldus rajona tiesas tiesneses Selgas Lapejevas pārcelšanu

Nr.24. Par Saldus rajona tiesas tiesneses Intas Kalniņas pārcelšanu

Nr.23. Par Saldus rajona tiesas tiesneses Gunitas Galiņas pārcelšanu 

Nr.22. Par Kuldīgas rajona tiesas tiesneses Anitas Simsones pārcelšanu

Nr.21. Par Kuldīgas rajona tiesas tiesneses Lienes Jansones pārcelšanu

Nr.20. Par Kuldīgas rajona tiesas tiesneses Andas Brīzes pārcelšanu

Nr.19. Par Kuldīgas rajona tiesas tiesneses Dainas Alksnes pārcelšanu

Nr.18. Par tiesnešu skaita noteikšanu katrā rajona (pilsētas) tiesā un to sastāvā esošajās zemesgrāmatu nodaļās 

 

15.01.2018.

Nr.17. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Olitas Blūmfeldes pārcelšanu

Nr.16. Par tiesneses Baibas Jākobsones pārcelšanu uz Rīgas rajona tiesu

Nr.15. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Kristīnei Evertovskai

Nr.14. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša Andra Vasiļevska pārcelšanu

Nr.13. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Dinas Suipes pārcelšanu

Nr.12. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Sanitas Strakšes pārcelšanu

Nr.11. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša Viktora Prudņikova pārcelšanu

Nr.10. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Baibas Ozoliņas pārcelšanu

Nr.9. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Annas Mihailovas pārcelšanu

Nr.8. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Ivetas Melderes pārcelšanu

Nr.7. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Karīnas Kazārovas pārcelšanu

Nr.6. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Daces Kantsones pārcelšanu

Nr.5.  Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša Viestura Gaidukeviča pārcelšanu

Nr.4. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Lindas Dīzenbergas pārcelšanu

Nr.3. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Ilzes Apses pārcelšanu

Nr.2. Par tiesnešu skaita noteikšanu katrā rajona (pilsētas) tiesā un to sastāvā esošajās zemesgrāmatu nodaļās   

 

04.01.2018.

Nr.1. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesnesei Ilzei Ramanei