• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2022. gads

30.12.2022.

Nr.132. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu

 

19.12.2022.

Nr.131. Par vakantās tiesneša amata vietas pārcelšanu

 

02.12.2022. 

Nr.130. Par tiesneses Evitas Kaužēnas pārcelšanu

 

28.11.2022.

Nr.129. Par grozījumiem Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā

Nr.128. Par senatoru kopskaitu departamentos

 

11.11.2022.

Nr.127. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

 

21.10.2022.

Nr.126. Par viedokļa iesniegšanu Satversmes tiesas lietā Nr.2022-19-01

Nr.125. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu

Nr.124. Par tiesnešu, tiesas darbinieku mācību programmu saturu 2023.gadam

 

18.10.2022.

Nr.123. Par tiesneša Jāņa Kucenko pārcelšanu

Nr.122. Par vakantās tiesneša amata vietas pārcelšanu

 

07.10.2022.

Nr.121. Par tiesneses Indras Melderes pārcelšanu

 

30.09.2022.

Nr.120. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Ilonai Sabīnei Sviķei

Nr.119. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Laurai Smukulei

Nr.118. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Guntim Lauskim

Nr.117. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Mikam Čeveram

Nr.116. Par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.115 Par tiesneses Vitas Vjateres pārcelšanu

 

16.09.2022.

Nr.114. Par tiesneses Ilzes Freimanes pārcelšanu

Nr.113. Par tiesneses Ingas Juhņevičas-Knokas pārcelšanu

Nr.112. Par tiesneša Agra Dreimaņa pārcelšanu

Nr.111. Par Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.110. Par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu

 

12.09.2022.

Nr.109. Par Rēzeknes tiesas tiesneša Andra Zuša pārcelšanu

 

04.08.2022.

Nr.108. Par Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpiildītāja iecelšanu

 

13.07.2022.

Nr.107. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Dainas Treijas pārcelšanu

Nr.106. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ievas Kulaginas pārcelšanu

Nr.105. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Karīnas Kazārovas pārcelšanu

Nr.104. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Signes Grīnbergas pārcelšanu

Nr.103. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša Zigmunda Dundura pārcelšanu

Nr.102. Par Kurzemes rajona tiesas tiesneša Iļjas Grigorjeva pārcelšanu

Nr.101. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Anitas Grāvītes pārcelšanu

Nr.100. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Adrijas Buliņas pārcelšanu

Nr.99. Par Rīgas rajona tiesas tiesneses Ievas Bāliņas pārcelšanu

Nr.98. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Dzintras Zemitānes pārcelšanu

Nr.97. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Ilonas Zelmenes pārcelšanu

Nr.96. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Vitas Vjateres pārcelšanu

Nr.95. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Ludmilas Vazdiķes pārcelšanu

Nr.94. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Ilzes Vanagas pārcelšanu

Nr.93. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Edītes Turkopules pārcelšanu

Nr.92. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Maritas Šaltas pārcelšanu

Nr.91. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneša Jāņa Stūrmaņa pārcelšanu

Nr.90. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Elitas Steltes-Auziņas pārcelšanu

Nr.89. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Santas Sondares pārcelšanu

Nr.88. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Guntas Sokolovas pārcelšanu

Nr.87. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Ivetas Risbergas pārcelšanu

Nr.86. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Ingas Pētersones pārcelšanu

Nr.85. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Viktora Makuceviča pārcelšanu

Nr.84. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Lanas Lejas pārcelšanu

Nr.83. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Elīnas Leitānes pārcelšanu

Nr.82. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Sandras Grozas pārcelšanu

Nr.81. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneša Edgara Grīvnieka pārcelšanu

Nr.80. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Anitas Grāvītes pārcelšanu

Nr.79. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Žannas Gaigales-Prudņikovas pārcelšanu

Nr.78. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Aigas Freimanes pārcelšanu

Nr.77. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneša Erlena Ernstsona pārcelšanu

Nr.76. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Solvitas Cīrules pārcelšanu

Nr.75. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Adrijas Buliņas pārcelšanu

Nr.74. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Marutas Bites pārcelšanu

Nr.73. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Irinas Augustānes pārcelšanu

Nr.72. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Alises Antones pārcelšanu

Nr.71. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Agneses Zemmeres pārcelšanu

Nr.70. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Jolantas Zaškinas pārcelšanu

Nr.69. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Kristīnes Vintes-Kormes pārcelšanu

Nr.68. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ineses Ušakovas pārcelšanu

Nr.67. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša Mārtiņa Tupureina pārcelšanu

Nr.66. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Alises Trukšānes pārcelšanu

Nr.65. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša Vadima Terentjeva pārcelšanu

Nr.64. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Agneses Sviķes pārcelšanu

Nr.63. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Sanitas Rūtenbergas pārcelšanu

Nr.62. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Vitas Rūsiņas pārcelšanu

Nr.61. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ineses Rubinas pārcelšanu

Nr.60. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Gerdas Rozītes-Pupkevičas pārcelšanu

Nr.59. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Lailas Podoļskas pārcelšanu

Nr.58. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Lienes Mikulānes pārcelšanu

Nr.57. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Aigas Mieriņas pārcelšanu

Nr.56. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ievas Lūciņas-Linkas pārcelšanu

Nr.55. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Daces Ķeires pārcelšanu

Nr.54. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Andas Kraukles pārcelšanu

Nr.53. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Irēnas Krastiņas pārcelšanu

Nr.52. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ināras Janēvičas pārcelšanu

Nr.51. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Skaidrītes Hrebtovas pārcelšanu

Nr.50. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Vivitas Freimanes pārcelšanu

Nr.49. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Diānas Dzērvinieces pārcelšanu

Nr.48. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Anitas Dzērves pārcelšanu

Nr.47. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Guntas Čepules pārcelšanu

Nr.46. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ineses Bērziņas pārcelšanu

Nr.45. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Dagnijas Bērziņas pārcelšanu

Nr.44. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša Ulda Apsīša pārcelšanu

Nr.43. Par Zemgales apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.42. Par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja iecelšanu

 

01.07.2022.

Nr.41. Par Augstākās tiesas prioritārajiem pasākumiem 2023. - 2025.gada budžetā

Nr.40. Par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu prioritārajiem pasākumiem 2023. - 2025.gada budžetā

Nr.39. Par Vadlīnijām lietu izskatīšanas termiņu pārvaldībai

 

20.06.2022.

Nr.38. Par grozījumu rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā

Nr.37. Par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja iecelšanu

 

10.06.2022.

Nr.36. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Jautrīti Briedi

 

30.05.2022.

Nr.35. Par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja  vietnieka, Civillietu tiesas kolēģjas priekšsēdētāja iecelšanu

 

18.05.2022.

Nr.34. Par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.33. Par tiesnešu skaita noteikšanu katrā rajona (pilsētas) tiesā

Nr.32. Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām

 

16.05.2022.

Nr.31. Par tiesneša Svena Lorenca atbrīvošanu no amata

Nr.30. Par Tiesnešu neklātienes konferenci

 

02.05.2022.

Nr.29. Par Tiesnešu konferences vadītāju un sekretāru

Nr.28. Par grozījumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā

 

27.04.2022.

Nr.27. Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.26. Par Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

22.04.2022.

Nr.25. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas reorganizāciju

Nr.24. Par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu

 

01.04.2022.

Nr.23. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Renātei Vernušai

Nr.22. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Lienītei Meldriņai

Nr.21. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Evitai Kaužēnai

 

25.03.2022.

Nr.20. Par Tieslietu padomes reglamentu

 

18.03.2022.

Nr.19. Par tiesneses Elitas Stivriņas pārcelšanu

Nr.18. Par tiesneša Māra Vīganta pārcelšanu

 

25.02.2022.

Nr.17. Par lietu izskatīšanas termiņu standartu 2022.gadā

Nr.16. Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu

 

04.02.2022.

Nr.15. Par amata pienākumu izpildes vietu Lāsmai Lipkinai

 

28.01.2022.

Nr.14. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.13. Par Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.12. Par viedokļa sniegšanu Satversmes tiesas lietā Nr.2021-41-01

Nr.11. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

Nr.10. Par Tieslietu padomes darbības virzieniem 2022.gadam

 

14.01.2022.

Nr.9. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu

 

05.01.2022.

Nr.8. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Alisei Trukšānei

Nr.7. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Vadimam Terentjevam

Nr.6. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Madarai Štorhai

Nr.5. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Ingai Pētersonei

Nr.4. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Guntrai Kuplei

Nr.3. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Jānim Kucenko

Nr.2. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Agnesei Adgerei

Nr.1. Par tiesneses Innas Lipšas pārcelšanu