• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Juridiskā palīdzība

23.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1025/2020 Valsts apmaksātās juridiskās palīdzības piešķiršana personai, kuras domicils ir citā valstī, pamatojoties uz „īpašo situāciju”

Lejupielādēt

29.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-441/2019 Juridiskās palīdzības nodrošināšana kā tiesību uz taisnīgu tiesu elements

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2019 Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšana

Lejupielādēt

26.10.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-51/2015 Lēmuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu izpildes kontrole

Lejupielādēt

16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-899/2012 Valsts apmaksātās juridiskās palīdzības nodrošināšana Satversmes tiesas procesa ietvaros

Lejupielādēt

06.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2011 Juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšana administratīvajā procesā

Lejupielādēt

25.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-170/2008 Advokāta tiesības pārstāvēt personu administratīvā pārkāpuma lietā un advokāta tiesības sniegt juridisko palīdzību; pārstāvības un juridiskās palīdzības noformēšana

Lejupielādēt

04.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2007 Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā

Lejupielādēt