• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesiskās paļāvības princips

14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020 Aizsargājamas tiesiskās paļāvības elements – iestādes izteikums, kas var radīt pamatotu paļāvību

Lejupielādēt

14.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2020 Tiesiskās paļāvības konstatēšana un tās aizsardzības nepieciešamības izvērtējums

Lejupielādēt

10.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-52/2019 Tiesiskā paļāvības principa piemērošana normatīvā regulējuma grozījumu gadījumā

Lejupielādēt

21.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-261/2018 Tiesiskās paļāvības izvērtējums, lemjot par tiesībām atjaunot ugunsgrēkā bojā gājušu ēku aizsargjoslā

Lejupielādēt

28.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-706/2017 Publiskā iepirkuma pārtraukšanas objektivitāte

Lejupielādēt

17.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-15/2017 Iestādes kompetence, izdodot obligāto administratīvo aktu, un tiesiskās paļāvības princips

Lejupielādēt

29.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2015 Tiesiskās paļāvības principa piemērošana, lemjot par būvatļaujas pagarināšanu

Lejupielādēt

24.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-708/2011 Tiesību normas atpakaļvērsts spēks; tiesiskās paļāvības principa ievērošana, piemērojot likuma grozījumus; laiks, par kuru maksājama uzturdevas kompensācija

Lejupielādēt

08.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-400/2007 Administratīvais pārkāpums – transporta līdzekļa vadīšana, ja nav vadīšanas tiesību; tiesiskās paļāvības princips un vienlīdzības princips

Lejupielādēt

07.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2007 Iestādes kļūda nedrīkst radīt netaisnīgas privātpersonai nelabvēlīgas sekas; taisnīguma princips, tiesiskās paļāvības princips un labas pārvaldības princips

Lejupielādēt