• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Advokāti

21.10.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1038/2021 Advokāta tiesības saņemt no Valsts ieņēmuma dienesta informāciju par konkrētu nodokļu maksātāju klienta aizstāvības nodrošināšanai kriminālprocesā

Lejupielādēt

16.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2021 Advokāta tiesības iepazīties ar valsts noslēpumu saturošiem lietas materiāliem, kā arī šo tiesību ierobežojumi

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-989/2020 Zvērināta advokāta tiesības uz vārda brīvību un šo tiesību ierobežošana; „Ziņu” un „viedokļa” nošķiršana un nošķiršanas nozīme

Lejupielādēt

07.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-146/2020 Zvērinātu advokātu eksāmena pārbaude administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

24.04.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-993/2019 Latvijas Zvērinātu advokātu padomes kompetence sakarā ar disciplinārsodu izslēgt advokātu no kolēģijas

Lejupielādēt

26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-877/2019 Aizstāvja uzaicināšanas kārtības kriminālprocesā neievērošana kā pamats advokāta izslēgšanai no kolēģijas

Lejupielādēt

14.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1202/2018 Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmuma par kredītiestādes likvidatora amata kandidātu sarakstu tiesiskā daba

Lejupielādēt

29.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2018 Advokāta kā juridiskās palīdzības sniedzēja pieaicināšana

Lejupielādēt

29.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2018 Advokāta tiesības pieprasīt informāciju

Lejupielādēt

25.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1168/2016 Zvērināta advokāta profesionālās ētikas pārkāpuma vērtēšana

Lejupielādēt

04.07.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-832/2016 Advokāta tiesības sniegt juridisko palīdzību advokāta darbības apturēšanas laikā

Lejupielādēt

26.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-383/2015 Personas datu izsniegšana zvērinātam advokātam saistībā ar tā pienākumiem aizstāvības īstenošanai kriminālprocesā

Lejupielādēt

30.09.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-302/2015 Zvērināta advokāta pienākums uzrādīt Latvijas Zvērinātu advokātu padomei pieprasītos dokumentus

Lejupielādēt

29.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-237/2015 Advokāta tiesības pieprasīt ziņas par klienta veselības stāvokli

Lejupielādēt

09.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-214/2010 Zvērināta advokāta tiesības pieprasīt informāciju

Lejupielādēt

06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-193/2010 Advokāta tiesības pieprasīt juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas

Lejupielādēt

25.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-170/2008 Advokāta tiesības pārstāvēt personu administratīvā pārkāpuma lietā un advokāta tiesības sniegt juridisko palīdzību; pārstāvības un juridiskās palīdzības noformēšana

Lejupielādēt

21.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2008 Advokatūras institūta būtība; Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas publiski tiesiskais statuss un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pienākumi Iesniegumu likuma kontekstā; Latvijas Republikas Satversmes 104.panta interpretācija

Lejupielādēt