• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesu izpildītāji

09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1063/2020 Sprieduma izpildes izdevumu atlīdzināšana izpildu lietās, kurās piedziņa izdarāma valsts ienākumos (zvērinātu tiesu izpildītāju šķērssubsīdiju sistēmas atlīdzība)

Lejupielādēt

30.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-298/2019 Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā un īrnieka tiesību ievērošana; Tiesību institūta satura un seku neizskaidrošana kā ētikas pārkāpums; Tiesu izpildītāja izvairīšanās no komunikācijas ar masu medijiem kā ētikas pārkāpums

Lejupielādēt

30.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-298/2019 Zvērināta tiesu izpildītāja disciplināratbildības un darbību uzraudzības civilprocesuālajā kārtībā nošķiršana; Tiesu izpildītāja darbību uzraudzība

Lejupielādēt

23.04.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-707/2018 Zvērinātam tiesu izpildītājam kā valsts amatpersonai ir pienākums novērst jebkādas šaubas par sava amata darbības neatkarību un objektivitāti

Lejupielādēt

04.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2018 Zvērināta tiesu izpildītāja disciplinārā atbildība saistībā ar ētikas normu pārkāpumu saistībā ar izsoles paziņošanu parādniekam

Lejupielādēt

04.08.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-860/2017 Tiesu izpildītāja disciplinārā atbildība par tiesas atzītām prettiesiskām darbībām

Lejupielādēt

05.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2012 Ienākumu nodokļa piemērošana depozīta procentiem, kas gūti tiesu izpildītāja saimnieciskās darbības ietvaros

Lejupielādēt

11.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2010 Tiesu izpildītāju pienākums izpildi veikt ātri un efektīvi; tiesību normu noteiktība un skaidrība tiesiskā, demokrātiskā valstī

Lejupielādēt

31.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-119/2006 Tiesu izpildītāju rīcība un lēmumi izpildu lietā, kaut arī tiek vērtēti kā darbība publisko tiesību jomā, pārsūdzami vispārējās jurisdikcijas tiesā

Lejupielādēt