• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu un saņemt atbilstošu samaksu

09.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-452/2021 un senatoru Dzintras Amerikas, Vēsmas Kakstes un Anitas Kovaļevskas atsevišķās domas Saprātīga darba vides pielāgošana personām ar invaliditāti

Lejupielādēt

14.11.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1253/2014 Pagaidu aizsardzība zvērināta notāra atstādināšanas gadījumā

Lejupielādēt

23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-798/2009 Lēmums, kas būtiski skar tiesneša kā īpaši pakļautas personas cilvēktiesības

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-576/2007 Ieslodzīto tiesības uz darbu un izglītību – Latvijas Republikas Satversmes 106. un 112.panta tvērums; Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīcība, nenodrošinot ieslodzītos ar darbu un iespējām iegūt vidējo izglītību, nav iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt