• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz brīvību un drošību

22.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-288/2018 Ar tiesas spriedumu nodibinātu faktu izvērtējums patvēruma meklētāja izraidīšanas lietā

Lejupielādēt

09.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-681/2012 Vardarbība ieslodzījuma vietā kā būtisks cilvēktiesību pārkāpums

Lejupielādēt

23.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-150/2012 Ierēdņa tiesības uz aizsardzību no emocionālās vardarbības darba vietā

Lejupielādēt