• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz medicīniskās palīdzības minimumu

15.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-592/2018 Veselības aprūpes pieejamība kā vērtējamais kritērijs lietā par izbraukšanas rīkojumu

Lejupielādēt

15.11.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1459/2016 Ieslodzījumā esošas personas ārstniecības kvalitātes pārbaude administratīvajā procesā

Lejupielādēt

08.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-635/2010 Piekļuves nodrošināšana personai ratiņkrēslā pašvaldībai piederošā ārstniecības iestādē; ārstniecības iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

19.08.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-581/2008 Ieslodzītās personas tiesības pārsūdzēt ieslodzījuma vietas medicīnas daļas sniegtos valsts garantētos medicīnas pakalpojumus; ieslodzītās personas cilvēktiesības

Lejupielādēt