• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

IESLODZĪTO TIESĪBAS / SODU IZPILDES TIESĪBAS

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-430/2021 Personas atbrīvošana no ieslodzījuma vietas sakarā ar apcietinājuma atcelšanu kā administratīvā procesa kārtībā pārbaudāma valsts pārvaldes darbība

Lejupielādēt

22.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2021 Individuālo apstākļu novērtējums korespondences kontrolei ieslodzījuma vietā; Ieslodzītā individuāla novērtējuma obligātums konkrētu drošības risku atzīšanai

Lejupielādēt

08.07.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1199/2020 Ieslodzītā tiesību uz interneta resursiem ierobežošana

Lejupielādēt

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-757/2020 Ieslodzītā lūguma par soda izciešanas režīma maiņu iesniegšana ar pārstāvja starpniecību

Lejupielādēt

02.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-258/2020 Ieslodzītā nodrošināšana ar redzes korekcijas līdzekļiem (brillēm)

Lejupielādēt

02.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-258/2020 Valsts pienākuma apjoms nodrošināt ieslodzītajam medicīnisko palīdzību, ja tā nav neatliekama vai ieslodzītas necieš spēcīgas vai ilgstošas sāpes

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2020 Ieslodzītā nodrošināšana ar stomatoloģisko (zobārstniecības) palīdzību

Lejupielādēt

11.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-181/2019 Ieslodzītā nodrošināšana ar ārstniecības pakalpojumiem ārpus ieslodzījuma vietas

Lejupielādēt

17.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-153/2019 Valsts pienākums veikt pasākumus ieslodzīto drošības nodrošināšanai

Lejupielādēt

08.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-116/2019 Īslaicīga tīrīšanas (mazgāšanas) piederumu un līdzekļu neizsniegšana kā iespējamais ieslodzītā cilvēktiesību pārkāpums; Privātuma nenodrošināšana sanitārā mezgla izmantošanas laikā kā iespējams ieslodzītā cilvēktiesību pārkāpums

Lejupielādēt

08.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-116/2019 Apstākļu ieslodzījuma vietā kumulatīvas ietekmes analizēšana atlīdzinājuma prasījuma kontekstā

Lejupielādēt

27.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2019 Apcietināto personu privātās sarakstes ierobežošanas pamatotības pārbaude; Drošas sūdzēšanās iespējas nodrošināšana brīvības atņemšanas iestādē

Lejupielādēt

07.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-207/2018 Ieslodzījuma vietas kameras ventilācijas nodrošināšanas vērtējums

Lejupielādēt

07.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-207/2018 Platības uz vienu ieslodzīto izvērtējums

Lejupielādēt

07.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-194/2018 Ieslodzītās personas nodrošināšana ar higiēnas līdzekļiem

Lejupielādēt

06.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-130/2018 Ieslodzītā ievietošana restotā norobežojumā ieslodzījuma vietā kā necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās aizlieguma pārkāpums

Lejupielādēt

26.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-119/2018 Roku un kāju dzelžu kā speciālo līdzekļu izmantošanas pieļaujamība

Lejupielādēt

24.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-47/2018 Pieteikums par brīvības atņemšanas soda izpildes režīma mīkstināšanu

Lejupielādēt

28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-169/2017 Personai nav pienākums ilgstoša pārkāpuma gadījumā regulāri iesniegt analogus iesniegumus par sliktajiem sadzīves apstākļi

Lejupielādēt

15.11.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1459/2016 Ieslodzījumā esošas personas ārstniecības kvalitātes pārbaude administratīvajā procesā

Lejupielādēt

30.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2016 Rīcības brīvības izmantošana, lemjot par iespējas notiesātajam mazgāties dušā nodrošināšanu

Lejupielādēt

05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-423/2013 Korespondences nosūtītāja subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumu

Lejupielādēt

05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Ieslodzītā tiesības īslaicīgi atstāt cietuma teritoriju

Lejupielādēt

15.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-727/2012 Ieslodzītā tiesības pieprasīt pamudinājuma piešķiršanu

Lejupielādēt

09.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-681/2012 Vardarbība ieslodzījuma vietā kā būtisks cilvēktiesību pārkāpums

Lejupielādēt

20.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-372/2012 Atlīdzinājuma noteikšana par cilvēktiesību pārkāpumiem

Lejupielādēt

22.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-303/2012 Ieslodzītā tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumi

Lejupielādēt

02.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-238/2012 Pamats pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no valsts nodevas

Lejupielādēt

14.09.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-650/2011 Cietuma darbinieku goda un cieņas aizskaršana

Lejupielādēt

08.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-97/2011 Ieslodzītā tiesības īslaicīgi atstāt cietuma teritoriju

Lejupielādēt

12.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-756/2010 Publisko un privāto tiesību nošķiršana ieslodzīto nodarbinātības jomā

Lejupielādēt

06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2010 Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu

Lejupielādēt

23.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-181/2009 Lēmums, kas būtiski neskar īpaši pakļautas personas cilvēktiesības

Lejupielādēt

19.08.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-581/2008 Ieslodzītās personas tiesības pārsūdzēt ieslodzījuma vietas medicīnas daļas sniegtos valsts garantētos medicīnas pakalpojumus; ieslodzītās personas cilvēktiesības

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-576/2007 Ieslodzīto tiesības uz darbu un izglītību – LR Satversmes 106. un 112.panta tvērums; Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīcība, nenodrošinot ieslodzītos ar darbu un iespējām iegūt vidējo izglītību, nav iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

29.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-498/2006 Faktiskās rīcības jēdziens (pazīmes) un cietuma administrācijas rīcības saistībā ar ieslodzīto uzturu tiesiskā daba

Lejupielādēt

15.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-356/2006 Ieslodzījumā esoša blakus sūdzības iesniedzēja etapēšana uz tiesas sēdi nav obligāta

Lejupielādēt