• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

IZPILDE ADMINISTRATĪVAJĀ PROCESĀ

10.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-819/2015 Lēmuma par izglītībai iztērēto līdzekļu atmaksu tiesiskā daba

Lejupielādēt

07.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2015 Nodokļu maksātāja tiesības uz atmaksājamās pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas palielinājumu no pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai paredzētā parastā termiņa

Lejupielādēt

26.10.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-51/2015 Lēmuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu izpildes kontrole

Lejupielādēt

14.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1062/2012 Tiesas nolēmuma izpildes stadijā pieņemtā lēmuma pārsūdzamība

Lejupielādēt

27.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2012 Pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izpildi pakļautība tiesai; ierobežojums tiesai koriģēt likumdevēja gribas aktu pretēji likuma plānam

Lejupielādēt

23.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2009 Pilna tiesas sprieduma jēdziens; administratīvā akta izpildes tiesiskā daba

Lejupielādēt

23.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-603/2008 Iestādes lēmuma par transportlīdzekļa pārreģistrācijas aizliegumu tiesiskā daba

Lejupielādēt

30.07.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-558/2008 Administratīvā akta izpilde nav faktiskā rīcība

Lejupielādēt

13.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-327/2008 Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļu parāda bezstrīdus piedziņu ir vērsts uz administratīvā akta izpildi, un kontrole par šādu lēmumu tiesā veicama atbilstoši administratīvo aktu izpildes tiesiskumu reglamentējošajām tiesību normām

Lejupielādēt