• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Akcīzes nodoklis

23.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-346/2020 Pienākums maksāt akcīzes nodokli, ja akcīzes preces tiek pārvietotas atliktās nodokļa maksāšanas režīmā no Latvijas Republikas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti un tās nenonāk akcīzes preču noliktavā

Lejupielādēt

14.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-181/2005 Par akcīzes nodokļa aprēķināšanu alum un aprēķināšanai piemērojamām tiesību normām

Lejupielādēt