• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS

08.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-693/2021 Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetences robežas strīdu risināšanā starp patērētāju un ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju

Lejupielādēt

22.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-692/2021 Patērētājam nav tiesības pieprasīt Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieņemt noteikta satura saistošus lēmumus attiecībā uz pakalpojuma sniedzējiem

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-68/2021 Patēriņu kredīta devēju tiesību cedēšanas ierobežošanas pieļaujamība

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-436/2020 Jēdziena „kredīta kopējās izmaksas patērētājam” saturs

Lejupielādēt

27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2020 Recepšu zāļu reklamēšana kā iespējams negodīgas komercprakses pārkāpums; Jēdziena „negodīga komercprakse” satura noskaidrošana

Lejupielādēt

13.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2019 Par autostāvvietas izmantošanu piemērotā līgumsoda samērīguma izvērtēšana

Lejupielādēt

22.03.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-162/2018 Būvekspertīzes prasības nav attiecināmas uz preces (pakalpojuma) ekspertīzi patērētāja tiesību aizsardzības nodrošināšanā

Lejupielādēt

11.07.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-472/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence

Lejupielādēt

18.02.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-181/2014 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulas Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojuma atcelšanu vai ilgu kavēšanos, piemērošana

Lejupielādēt

04.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-230/2011 Patērētāju tiesību ievērošana līzinga līguma noteikumos

Lejupielādēt

16.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2011 Dzīvokļa īpašnieka kā patērētāja tiesību aizsardzība Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un administratīvajā procesā tiesā

Lejupielādēt

11.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-412/2010 Patērētāju tiesību aizsardzības centra ierosinājuma novērst patērētāju tiesību pārkāpumu tiesiskā daba

Lejupielādēt

07.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-375/2010 Patērētāja tiesības atgūt maksu par atpakaļ atdotām aviosabiedrībā iegādātām aviobiļetēm; patērētāja informēšana par pārvadājuma līguma noteikumiem

Lejupielādēt

10.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2010 Patērētāja tiesības saistībā ar līgumam neatbilstošas preces remontu

Lejupielādēt

07.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2006 Par netaisnīgiem līguma nosacījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē un kredītiestāžu sniegtajiem pakalpojumiem kā patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem pakļautiem darījumiem

Lejupielādēt