• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vispārīgie jautājumi

25.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2018 Vasarnīcu un dārzu māju privatizācijas procesā piemērojamais regulējums

Lejupielādēt

30.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2014 Personas tiesības privatizācijas procesā

Lejupielādēt

03.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-661/2011 Strīdu par privatizācijas sertifikātu ieskaitīšanu privatizācijas sertifikātu kontā izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

17.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1010/2010 Par personas tiesībām prasīt kompensēt privatizācijas sertifikātu vērtību naudā

Lejupielādēt

11.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-911/2009 Nekustamā īpašuma reformas būtība

Lejupielādēt