• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

10.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2021 Pienākuma uzlikšana atsaukt no kredītiestādes valdes locekļa amata kā krimināltiesiska sankcija; Soda naudas piemērošana kā krimināltiesiska sankcija; Sankciju piemērošana par pārkāpumiem kredītiestāžu darbības jomā

Lejupielādēt

23.11.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1533/2020 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence un tās robežas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzībā

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1346/2020 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence un tās robežas kredītiestādes (bankas) likvidācijas procesā

Lejupielādēt

18.03.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-830/2020 Subjektīvās tiesības privātpersonai apstrīdēt kredītiestādei noteiktos ierobežojumus

Lejupielādēt

08.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2020 Eiropas Centrālās bankas uzraudzībā esošo banku maksājumu Noguldījumu garantiju fondā aprēķināšanas kārtība un korekcijas koeficientu piemērošana

Lejupielādēt

16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1054/2018 Kredītiestāžu pienākums lielo riska darījumu limitu ievērošanā

Lejupielādēt

18.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2018 Ierobežojums garantētās atlīdzības saņemšanai personām, kuru rīcībā vadītājam raksturīgās kompetences dēļ ir pietiekama informācija saistībā ar kredītiestādes finanšu stāvokli un noguldījumu pieejamības riskiem

Lejupielādēt

23.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-6/2015 Noguldījumu garantijas sistēmas attiecināšanai uz kredītiestādes vadītāju; jēdziena

Lejupielādēt

28.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-806/2013 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence

Lejupielādēt

11.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-640/2013 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence

Lejupielādēt

06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-175/2010 Obligātais akciju atpirkšanas pienākums

Lejupielādēt