• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valsts pārvaldes iekārta

15.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1108/2020 Ministrijas rīcības brīvība organizējot apmeklētāju pieņemšanu ar ministrijas amatpersonām

Lejupielādēt

15.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1108/2020 Administratīvās tiesas kontrolei nav pakļauts jautājums par ministra izvēli tikties un uzklausīt konkrētu personu

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-401/2020 Atbildīgā persona, ja pārvaldes uzdevums deleģēts privātpersonai

Lejupielādēt

27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2020 Valsts pārvaldes pienākums darboties sabiedrības interesēs un aizliegums rīkoties patvaļīgi

Lejupielādēt

10.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-359/2019 Personu apkalpošana klientu apkalpošanas centrā

Lejupielādēt

22.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-234/2018 Augstskolu autonomijas raksturs un pārraudzība

Lejupielādēt

14.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-461/2016 Iestāžu kompetenču nošķiršana

Lejupielādēt

21.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-703/2013 un senatora Jāņa Neimaņa atsevišķās domas Iestādes publiska paziņojuma par administratīvā procesa gaitu tiesiskuma izvērtējums nav patstāvīgs pieteikuma priekšmets

Lejupielādēt

23.08.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-659/2013 Ministra pilnvaru pārņemšanas tiesības administratīvajā procesā

Lejupielādēt

11.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-273/2013 Valsts funkcijas deleģēšana un valsts atbildība šādā gadījumā

Lejupielādēt

26.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-492/2006 Latvijā likumdevējs fondu biržai kā regulētā tirgus organizētājam ir paredzējis komersanta statusu. Regulētā tirgus organizētājs (birža), rīkojoties regulētā tirgus organizēšanas ietvaros, darbojas privāto tiesību jomā; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta trešās daļas interpretācija

Lejupielādēt

15.02.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-37/2005 Par rīcības brīvības tiesiskajiem aspektiem, par atlīdzības izmaksu kā atsevišķu pārsūdzības pamatu, kā arī par gadījumiem, kad valsts pārvaldes iestāde var atteikties no prasījumiem

Lejupielādēt