• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

10.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2023 Nacionālā naida vai nesaticības izraisīšana; Tiesībsarga atzinums kā pierādījums

Lejupielādēt

10.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2023 Kukuļa pieņemšana pēc tā pieprasīšanas personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2023 Apsūdzētā apelācijas sūdzībā izteiktā lūguma izvērtēšana

Lejupielādēt