• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

X nodaļa. Noziegumi pret valsti

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2022

Lejupielādēt

10.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2019

Lejupielādēt