• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi

27.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-433/2019 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanas rezultātā radītā kaitējuma izvērtējums

Lejupielādēt

31.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/2018 Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijā

Lejupielādēt

07.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2017 Krimināllikuma 109.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (patvaļīga koku ciršana un bojāšana) objekts un būtiska kaitējuma noteikšanas kritēriji

Lejupielādēt

18.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-180/2011 Būtisks kaitējums Krimināllikuma 109.panta – patvaļīga koku ciršana un bojāšana - izpratnē

Lejupielādēt

24.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-503/2007 Sveša meža vai citas svešas zemes platības jēdziens

Lejupielādēt

16.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2000 Pirmās instances tiesa vainīgā nodarījumu nepamatoti kvalificējusi pēc Krimināllikuma 109. panta pirmās daļas, neņemot vērā, ka koki nelikumīgi nocirsti saudzējamā mežā, un neapskatot jautājumu par būtiska kaitējuma nodarīšanu

Lejupielādēt