• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XII nodaļa. Nonāvēšana

08.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-324/2021 Slepkavība, kas izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā

Lejupielādēt

18.08.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-508/2020 Slepkavība ar tiešu nodomu

Lejupielādēt

02.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-200/2020 Slepkavība ar netiešu nodomu

Lejupielādēt

05.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/2020 Slepkavība, kas izdarīta mantkārīgā nolūkā

Lejupielādēt

05.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/2020 Bezpalīdzības stāvoklis Krimināllikuma 117.panta 2.punkta izpratnē

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2020 Slepkavība mantkārīgā nolūkā

Lejupielādēt

11.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-642/2019 Vainīgās personas nodoma satura noskaidrošana, nošķirot slepkavības mēģinājumu no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas

Lejupielādēt

31.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-399/2018 Slepkavības mēģinājuma norobežošana no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas; Slepkavības mēģinājums, kas izdarīts sakarā ar to, ka cietušais izpildīja savus dienesta pienākumus

Lejupielādēt

28.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2014 Soda noteikšana pēc 2013.gada 1.aprīļa par tādu noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts pirms 2013.gada 1.aprīļa

Lejupielādēt

22.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-528/2013 Slepkavības norobežošana no nepieciešamās aizstāvēšanās un šķietamās aizstāvēšanās

Lejupielādēt

17.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-258/2012 Citas personas tīša prettiesiska nonāvēšana (slepkavība), apzinoties, ka persona ir bezpalīdzības stāvoklī

Lejupielādēt

17.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-167/2012 Slepkavība, ko izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi slepkavību

Lejupielādēt

08.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-126/2012 Slepkavība ar netiešu nodomu

Lejupielādēt

05.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-12/2012 Novešana līdz pašnāvībai

Lejupielādēt

21.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/2000 Ja tiesājamais vienu personu tīši noslepkavojis, bet otras personas nāve nav iestājusies no vainīgā gribas neatkarīga iemesla dēļ, nodarījums kvalificējams pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un 118. panta otrās daļas

Lejupielādēt

04.04.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-77/2000 Bērna slepkavība, ko izdarījusi māte dzemdību laikā vai tieši pēc dzemdībām un ja tā izdarīta ar dzemdībām saistītā un izraisītā psihiskā un fizioloģiskā ietekmē, kvalificējama pēc Krimināllikuma 119. panta

Lejupielādēt