• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XIV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2022 Korespondences noslēpuma tīša pārkāpšana, ko izdarījis žurnālists

Lejupielādēt

21.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2021 Krimināllikuma 148.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (autortiesību un blakustiesību pārkāpšana) objektīvā puse

Lejupielādēt

21.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2021 Krimināllikuma 148.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (autortiesību un blakustiesību pārkāpšana) objektīvās puses izpausme – datorprogrammas reproducēšana bez autortiesību subjekta atļaujas

Lejupielādēt

28.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-232/2019 Krimināllikuma 143.panta pirmajā daļā (Personas mājokļa neaizskaramības pārkāpšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses pazīmes – iekļūšana - saturs

Lejupielādēt

16.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2019 Darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Lejupielādēt

28.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-426/2017 Liela apmēra konstatēšana Krimināllikuma 148.panta (Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana) trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

Lejupielādēt

15.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2017 Būtisks kaitējums, pārkāpjot autortiesības uz datorprogrammu

Lejupielādēt

29.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-190/2016 Būtisks kaitējums, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 145.panta, ja ievērojami apdraudētas citas ar likumu aizsargātās intereses – aizskartas Satversmē garantētās personas tiesības

Lejupielādēt

12.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-48/2014 Kriminālatbildība par autorības piesavināšanos

Lejupielādēt

22.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-182/2012 Darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Lejupielādēt

14.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-265/2010 Krimināllikuma 146.panta dispozīcija ir blanketa norma

Lejupielādēt

12.02.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2008 Izmantošana Krimināllikuma 149.panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

18.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-213/2006 Autortiesību likumā noteiktās formas, kādā jāsaņem atļauja autora darbu izmantošanai, neievērošana ne varbūt kā vienīgais kritērijs personas kriminālatbildībai par autortiesību pārkāpumu

Lejupielādēt