• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XVI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2022 Krimināllikuma 160.pantā (Seksuāla vardarbība) paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu objektīvās puses izpausmes un šo sastāvu nošķiršana

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[J]/2021 Īpaši aizsargājama cietušā – pilngadīgas personas, kura cietusi noziedzīgā nodarījumā, kas vērsts pret personas tikumību vai dzimumneaizskaramību, – nopratināšana tiesā

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[L]/2021 Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija, ja izdarītas vairākas Krimināllikuma 160.panta (Seksuāla vardarbība) otrās daļas dispozīcijā norādītās noziedzīga nodarījuma objektīvo pusi raksturojošās alternatīvās darbības, ko aptver vainīgās personas vienots nodoms

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2021 Eksperta piedalīšanās apskatē

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2020 Nepilngadīgā, kurš atzīts par cietušo noziedzīgā nodarījumā pret tikumību un dzimumneaizskaramību un kuru apsūdzētajam nav bijis iespējams iztaujāt, liecību izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2020 Krimināllikuma 160. un 162.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana (likuma redakcijā līdz 2014.gada 14.jūnijam)

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2020 Īpaši aizsargājama cietušā nopratināšanas iespējamība tiesas sēdē

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[O]/2020 Krimināllikuma 165.panta pirmajā daļā ietvertā norma nav atzīstama par blanketu tiesību normu

Lejupielādēt

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2018 Pornogrāfiska rakstura materiāla, iesaistot vai izmantojot tajā nepilngadīgo, izgatavošanas vieta

Lejupielādēt

16.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-476/2008 Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 162.panta

Lejupielādēt

23.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2007 Izvarošana personu grupā bez iepriekšējas vienošanās

Lejupielādēt

31.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-143/2006 Krimināllikuma 163. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts

Lejupielādēt

27.10.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-405/2005 Prostitūcijas jēdziena skaidrojums, piemērojot Krimināllikumu

Lejupielādēt