• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību

03.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-72/2022 Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta pārvadāšana

Lejupielādēt

08.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2022 Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta iegādāšanās; Krimināllikuma darbības telpā personālais princips

Lejupielādēt

16.11.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-126/2021 Krimināllikuma 253.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana) izdarīšana narkotisko vielu ietekmē

Lejupielādēt

16.11.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-126/2021 Narkotisko vielu realizēšana aiz mantkārības

Lejupielādēt

10.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-92/2021 Policijas darbinieka slepeni veikta sarunas ieraksta pieļaujamības izvērtēšana kopsakarā ar personas tiesībām neliecināt un nesniegt sevi inkriminējošu (apsūdzošu) informāciju

Lejupielādēt

06.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-410/2020 Krimināllikuma 253.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas jautājumi

Lejupielādēt

07.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-80/2020 Ziņu, kuras iegūtas vienas personas operatīvās izstrādes lietas ietvaros, izmantošana citas personas vainīguma pierādīšanā

Lejupielādēt

29.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/2020 Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana lielās platībās; Narkotisko vielu realizēšana Krimināllikuma 253.1 panta izpratnē

Lejupielādēt

29.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/2020 Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana lielās platībās; Narkotisko vielu realizēšana Krimināllikuma 253.1 panta izpratnē

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[P]/2020 Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija, ja persona personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās neatļauti iegādājusies un glabājusi psihotropo vielu realizācijas nolūkā, kā arī mēģinājusi realizēt psihotropo vielu nepilngadīgai personai

Lejupielādēt

26.01.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2018 Ievērojams apdraudējums Latvijas Republikas valsts interesēm kā būtisks kaitējums, kas veido Krimināllikuma 237.1 panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmi

Lejupielādēt

07.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2017 Nelikumīgas darbības ar psihotropām vielām organizētā grupā

Lejupielādēt

31.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-41/2017 Kriminālatbildība par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu traucēšanai speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu aprites noteikumu pārkāpšanu

Lejupielādēt

07.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-389/2016 Narkotisko vielu apmēra noteikšana, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 253. un 253.1 panta

Lejupielādēt

14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-262/2016 Huligānisku darbību, kas saistītas ar vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu, kvalifikācija

Lejupielādēt

20.10.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-223/2016 Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā paredzētā brīdinājuma par kriminālatbildību par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un lietošanu spēkā stāšanās

Lejupielādēt

14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2016 Huligānisma kvalifikācijas jautājumi

Lejupielādēt

10.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-466/2015 Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata

Lejupielādēt

04.06.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-246/2015 Šaujamieroču glabāšana

Lejupielādēt

14.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-56/2014 Narkotisko vielu realizācijas noziedzīgā nodarījuma sastāva obligāta pazīme nav mantkārība

Lejupielādēt

29.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-253/2013 Viena no huligānisma kvalificējošām pazīmēm ir jebkāda miesas bojājuma nodarīšana cietušajai personai

Lejupielādēt

19.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-100/2013 Krimināllikuma 236.panta norma ir blanketa tiesību norma

Lejupielādēt

11.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-18/2013 Narkotisko vielu saturošu augu audzēšana

Lejupielādēt

08.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-157/2012 Krimināllikuma 230.1panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts

Lejupielādēt

05.12.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-636/2011 Mantkārība kā atbildību pastiprinošs apstāklis Krimināllikuma 2531.pantā – narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana – paredzētajam noziedzīgajam

Lejupielādēt

14.12.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-590/2011 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar Krimināllikuma 253., 253.2 pantu

Lejupielādēt

22.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-525/2011 Krimināllikuma 256.pantā – narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana – paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

Lejupielādēt

22.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-131/2011 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 253.1 panta – narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana

Lejupielādēt

24.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-375/2010 Krimināllikuma 253., 253.1, 253.2 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu norobežošana

Lejupielādēt

17.09.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-350/2010 Braukšanas talons nav atzīstams par dokumentu Krimināllikuma 275.panta izpratnē

Lejupielādēt

08.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/2010 Apsūdzības saturs pēc Krimināllikuma 275.panta

Lejupielādēt

08.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/2007 Huligānisma kvalifikācija

Lejupielādēt

18.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2006 Krimināllikuma atpakaļejošs spēks

Lejupielādēt

04.01.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-2/2005 Par suņu un kaķu turēšanas noteikumiem

Lejupielādēt

29.10.2002. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-374/2002 Vardarbība pret policijas darbinieku kvalificējama pēc KL 270. panta 2. daļas, nevis kā huligānisms pēc KL 231. panta otrās daļas

Lejupielādēt

19.12.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-360/2000 Apelācijas tiesas spriedums atcelts kā pretrunīgs

Lejupielādēt

21.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2000 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts, jo tiesājamā darbības, kas faktiski ir kapa apgānīšana, nepareizi kvalificētas pēc Krimināllikuma 180. panta kā slepena zādzība

Lejupielādēt