• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XXIV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā

07.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-124/2022 Valsts amatpersonas uzkūdīšana izpaust neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums

Lejupielādēt

14.10.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-346/2021 Apsūdzētā izdarīto darbību pārkvalificēšana iztiesāšanas laikā; Apelācijas instances tiesas tiesības atcelt attaisnojošu spriedumu un taisīt jaunu attaisnojošu spriedumu

Lejupielādēt

04.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-221/2020 Krimināllikuma 329.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (neizpaužamu ziņu izpaušana) priekšmets

Lejupielādēt

01.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-63/2020 Dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, kas izdarīta mantkārīgā nolūkā, un svešas mantas nolaupīšanas kvalifikācija

Lejupielādēt

24.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2020 Būtisks kaitējums Krimināllikuma 318.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

Lejupielādēt

24.07.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-149/2019 Noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājušos kaitīgo seku nozīme noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā un soda noteikšanā

Lejupielādēt

27.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-80/2019 Pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklis atzīstams par valsts amatpersonu Krimināllikuma 316.panta izpratnē

Lejupielādēt

25.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2019 Valsts akciju sabiedrības valdes loceklis atzīstams par valsts amatpersonu

Lejupielādēt

25.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2019 Neizpaužamu ziņu izpaušana

Lejupielādēt

25.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-18/2019 Krimināllikuma 319.pantā (Valsts amatpersonas bezdarbība) paredzētā noziedzīga nodarījuma sastāva kvalificējošā pazīme - smagas sekas

Lejupielādēt

04.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2019 Dienesta pilnvaru pārsniegšana un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; Mantkārīga nolūka konstatēšana Krimināllikuma 317.pantā un 318.pantā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos; Mantiskais zaudējums kā būtisks kaitējums

Lejupielādēt

29.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2019 Kukuļņemšanas objektīvā puse

Lejupielādēt

18.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2019 Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā kvalifikācija, ja to rezultātā iestājušās smagas sekas

Lejupielādēt

15.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-428/2018 Tirgošanās ar ietekmi objektīvā puse

Lejupielādēt

09.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-240/2018 Latvijas Republikas teritorijā ievestu akcīzes preču vērtības noteikšana

Lejupielādēt

14.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-558/2017 Kukuļošanas priekšmetam - materiāliem labumiem izvirzāmās prasības

Lejupielādēt

14.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-558/2017 Transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektors ir valsts amatpersona Krimināllikuma izpratnē

Lejupielādēt

01.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/2017 Krimināllikuma 329.panta (neizpaužamu ziņu izpaušana) objektīvā puse

Lejupielādēt

06.06.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-91/2017 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, ja ir izteikts gan kukuļa piedāvājums, gan veiktas darbības, kas virzītas uz kukuļa nodošanu valsts amatpersonai

Lejupielādēt

03.10.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-615/2016 Ārsts kā Krimināllikuma 326.2 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana) subjekts

Lejupielādēt

05.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-58/2016  Dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas kvalifikācijas jautājumi

Lejupielādēt

31.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2016 Kukuļa nodošana un kukuļa piedāvāšana kā patstāvīgi pabeigti noziedzīgi nodarījumi

Lejupielādēt

26.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2015 Noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana saskaņā ar kvalificējošo pazīmi – nodarījumu izdarījusi organizēta grupa; noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās vai otrās daļas

Lejupielādēt

18.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2014 Būtisks kaitējums Krimināllikuma 318.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

Lejupielādēt

03.07.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2013 Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kas izraisījusi smagas sekas

Lejupielādēt

28.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2013 Dienesta pilnvaru pārsniegšana, ja tā saistīta ar vardarbību

Lejupielādēt

31.01.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-43/2012 Amatpersonas prettiesiska ietekmēšana

Lejupielādēt

15.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-79/2011 Krimināllikuma 326.1 panta – tirgošanās ar ietekmi – pirmās daļas jaunā redakcija

Lejupielādēt

01.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2011 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 320.panta – kukuļņemšana

Lejupielādēt

20.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2011 Valsts amatpersonas statuss un tās atrašanās atvaļinājumā

Lejupielādēt

15.10.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-535/2008 Apsūdzības saturs, saucot personu pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 320.panta

Lejupielādēt

02.07.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-312/2008 Ievērojama mantiska zaudējuma nodarīšana kā smagas sekas Krimināllikuma 319.panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

22.01.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2008 Valsts amatpersona, ja tā piedalās koleģiāla lēmuma pieņemšanā, var būt Krimināllikuma 320.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts, jo katrs komisijas loceklis kā valsts amatpersona pieņem konkrētu lēmumu. Šādi valsts amatpersona rīkojas atbilstoši savam dienesta stāvoklim un var izmantot iespējas, lai ietekmētu koleģiāla lēmuma pieņemšanu, kura pieņemšana var būt atkarīga no atsevišķu komisijas locekļu lēmumiem

Lejupielādēt

05.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-404/2007 Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā

Lejupielādēt

19.02.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2007 Apelācijas instances tiesas lēmumā ir konstatētas un detalizēti izvērtētas visas obligātās un nepieciešamās Krimināllikuma 318.panta 2.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes.

Lejupielādēt

30.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-673/2006 Kukuļņemšana saistībā ar dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

Lejupielādēt

23.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-615/2006 Kukuļdošana kā noziedzīga nodarījuma pabeigtības moments

Lejupielādēt

01.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-396/2006 Smagu seku izpratne

Lejupielādēt

17.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-162/2006 Valsts amatpersonas jēdziena izpratne

Lejupielādēt

20.06.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-140/2000 Gan Latvijas Kriminālkodeksa 162. panta trešajā daļā, gan Krimināllikuma 316. panta pirmajā daļā definētā amatpersonas jēdzienā kā obligātas amatpersonu raksturojošās funkcijas atzītas organizatorisku un rīkotāja vai administratīvu un saimniecisku funkciju veikšana, kuru izpilde nepārprotami saistīta ar lēmumu pieņemšanu, kas saistoši citām personām, tajā skaitā amatpersonai tieši vai netieši pakļautajiem iestādes, uzņēmuma vai organizācijas darbiniekiem

Lejupielādēt