• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

III nodaļa. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību.

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2022 Korespondences noslēpuma tīša pārkāpšana, ko izdarījis žurnālists

Lejupielādēt

26.08.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-75/2021 Nepieciešamās aizstāvēšanās stāvokļa izvērtēšana

Lejupielādēt

07.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-105/2019 Nepieciešamā aizstāvēšanās un tās robežu pārkāpšanas izvērtējums

Lejupielādēt

30.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/2016 Nepieciešamās aizstāvēšanās tiesīguma nosacījumi

Lejupielādēt

22.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-528/2013 Slepkavības norobežošana no nepieciešamās aizstāvēšanās un šķietamās aizstāvēšanās

Lejupielādēt

22.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2013 Nepieciešamā aizstāvēšanas kā kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis

Lejupielādēt

10.03.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-134/2010 Nepieciešamās aizstāvēšanās pieļaujamība

Lejupielādēt

23.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-503/2009 Personas atrašanās nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī

Lejupielādēt

14.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-489/2007 Šķietamā aizstāvēšanās tāpat kā nepieciešamā aizstāvēšanās ir iespējama tikai tad, ja pastāv zināmi obligāti nosacījumi. Nepieciešamās aizstāvēšanās gadījumā tāds nosacījums ir reāls apdraudējums, bet šķietamās aizstāvēšanās gadījumā – darbības, kuras uzskata par šādu apdraudējumu. Ja persona bez jebkāda pamata iedomājusies, ka notiek uzbrukums, jo cietušā rīcība un konkrētie notikuma apstākļi nav devuši tam iemesla, tad šī persona par tīši radīto kaitējumu atbild uz vispārējiem pamatiem.

Lejupielādēt

10.10.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/2000 Atbilstoši Krimināllikuma 58. panta otrajai daļai krimināllieta izbeigta pamatoti, jo personai, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu, ir izlīgums ar cietušo, kurš šo faktu rakstiski apstiprinājis līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai

Lejupielādēt

27.04.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/1999 Saskaņā ar Krimināllikuma 31. panta ceturto daļu nav krimināli sodāma kaitējuma radīšana aizturamai personai aiz neuzmanības

Lejupielādēt