• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

V nodaļa. Soda noteikšana

01.02.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-189/2022 Papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana – saskaitīšana pēc vairākiem spriedumiem

Lejupielādēt

10.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/2022 Tiesai ir tiesības nosacītu brīvības atņemšanas sodu pārvērst brīvības atņemšanas sodā vienīgi Krimināllikuma 55.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos

Lejupielādēt

03.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-72/2022 Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 17.punktā paredzētā atbildību pastiprinošā apstākļa – noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona sniegusi apzināti nepatiesu liecību – piemērošana

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2022 Atbildību pastiprinošs apstāklis – noziedzīgais nodarījums veido noziedzīgu nodarījumu recidīvu

Lejupielādēt

02.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-528/2021 Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 9.punktā paredzētais atbildību pastiprinošais apstāklis – noziedzīgais nodarījums izdarīts, izmantojot sabiedriskā posta apstākļus vai ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā

Lejupielādēt

20.10.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-505/2021 Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 11.punktā paredzētā atbildību pastiprinošā apstākļa nepamatota konstatēšana, nosakot sodu par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas

Lejupielādēt

03.06.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-342/2021 Mantiskā kaitējuma apmēra novērtējums nosacītas notiesāšanas piemērošanai

Lejupielādēt

30.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-263/2021 Tiesas tiesības precizēt vienošanās protokolā paredzēto soda mēru, piemērojot Krimināllikuma 51.pantu

Lejupielādēt

24.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-215/2021 Galīgā soda noteikšana no ārvalsts izdotai personai

Lejupielādēt

29.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-186/2021 Aizstāto sodu saskaitīšana

Lejupielādēt

29.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-186/2021 Galīgā soda noteikšana, ja neizciestais papildsods – probācijas uzraudzība – Kriminālprocesa likuma 61.nodaļas kārtībā aizstāts ar brīvības atņemšanu; Aizstāto sodu saskaitīšana

Lejupielādēt

31.08.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-169/2021 Ziņas par invaliditāti kā apsūdzētā personību raksturojošas ziņas, kas jāņem vērā, nosakot sodu

Lejupielādēt

01.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-155/2021 Nosacītas notiesāšanas piemērošana

Lejupielādēt

01.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-155/2021 Apsūdzētā personību un viņa atbildību mīkstinošus apstākļus pamatojošu ziņu nošķiršana

Lejupielādēt

16.11.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-126/2021 Narkotisko vielu realizēšana aiz mantkārības

Lejupielādēt

16.11.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-126/2021 Vaļsirdīga atzīšanās Krimināllikuma 47.panta izpratnē

Lejupielādēt

08.06.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-88/2021 Mantas konfiskācijas piemērošana

Lejupielādēt

24.11.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-41/2021 Nosacītas notiesāšanas piemērošanas apstākļu izvērtējums

Lejupielādēt

09.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2021 Brīdis, ar kuru Krimināllikuma 213.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums – novešana līdz maksātnespējai – uzskatāms par pabeigtu

Lejupielādēt

30.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2021 Pirmās instances tiesas kompetence soda noteikšanā

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2021 Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, piemērojot Krimināllikuma 49.1 panta pirmās daļas nosacījumus

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2021 Brīvības atņemšanas soda noteikšana personai ar smagiem veselības traucējumiem

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2021 Apsūdzētā attieksmes pret grozīto apsūdzību apelācijas instances tiesā kā sodu ietekmējoša apstākļa izvērtēšana

Lejupielādēt

30.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-354/2020 Vainīgā personību raksturojošo apstākļu izvērtējums soda noteikšanā

Lejupielādēt

17.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-216/2020 Neizciestās soda daļas precizēšana, nosakot galīgo sodu pēc vairākiem spriedumiem, apstiprinot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu

Lejupielādēt

29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2020 Nosacītas notiesāšanas piemērošanas apstākļu izvērtējums

Lejupielādēt

08.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-91/2020 Brīvības atņemšanas soda piemērošana personai ar invaliditāti, kurai indicēti asistenta pakalpojumi

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2020 Galīgā soda noteikšana no ārvalsts izdotai personai

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2020 Atbildību mīkstinošo apstākļu ņemšana vērā, nosakot soda mēru par konkrētu noziedzīgo nodarījumu

Lejupielādēt

04.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-704/2019 Soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, ja izdarītie noziedzīgie nodarījumi ir kriminālpārkāpumi vai mazāk smagi noziegumi

Lejupielādēt

05.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-590/2019 Noziedzīgā nodarījuma rakstura izvērtēšana, lemjot par iespēju piemērot nosacītu notiesāšanu

Lejupielādēt

31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-384/2019 Vienošanās pamatotības izvērtēšana tiesā daļā par sodu

Lejupielādēt

11.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-364/2019 Soda, kas ir zemāks par minimālo robežu, noteikšana, ja konstatēts tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpums

Lejupielādēt

24.07.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-149/2019 Noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājušos kaitīgo seku nozīme noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā un soda noteikšanā

Lejupielādēt

21.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-140/2019 Soda noteikšanas secība par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2019 Labvēlīgu seku veida piemērošana tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpuma gadījumā

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2019 Tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā izvērtējums un kompensējošais mehānisms šo tiesību pārkāpuma gadījumā

Lejupielādēt

06.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-643/2018 Savas vainas neatzīšana un tiesību uz sadarbību neizmantošana nav pamats noteikt bargāku sodu

Lejupielādēt

19.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-477/2018 Alkohola ietekmes fakta konstatēšana kriminālprocesā

Lejupielādēt

11.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-472/2018 Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu

Lejupielādēt

08.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-434/2018 Nosacītas notiesāšanas piemērošana

Lejupielādēt

19.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-426/2018 Lietas taisnīgai izspriešanai nozīmīgi apstākļi un to izvērtēšana tiesas nolēmumā

Lejupielādēt

19.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-348/2018 Soda noteikšanas prasību izvērtējums

Lejupielādēt

11.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/2018 Cilvēktiesību garantēšana, nosakot brīvības atņemšanas sodu personai ar invaliditāti

Lejupielādēt

24.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-150/2018 Atbildību pastiprinoša apstākļa izslēgšana apelācijas instances tiesā ir pamats noteiktā soda mīkstināšanai

Lejupielādēt

16.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-623/2017 Izvairīšanās no soda izciešanas subjekts

Lejupielādēt

27.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-449/2017 Brīvības atņemšanas soda izciešana citā kriminālprocesā nevar būt kritērijs smagāka soda veida izvēlei

Lejupielādēt

31.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-357/2017 Vainīgās personas mantiskais stāvoklis nevar būt kritērijs smagāka soda veida izvēlei

Lejupielādēt

23.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2017 Nosacītas notiesāšanas piemērošana

Lejupielādēt

21.12.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-527/2016 Papildsoda noteikšana pēc noziedzīgu nodarījumu kopības par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem

Lejupielādēt

20.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/2016 Policijas kontroles un probācijas uzraudzības saskaitīšanas noteikumi

Lejupielādēt

17.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-154/2016 Jauna atbildību mīkstinoša apstākļa konstatēšana apelācijas instances tiesā ir pamats noteiktā soda mēra pārskatīšanai

Lejupielādēt

15.01.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/2016 Atbildību mīkstinošs apstāklis – vainīgais sekmējis citas personas nozieguma atklāšanu

Lejupielādēt

11.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-45/2016 Jauna noziedzīgā nodarījuma izdarīšana nosacītas notiesāšanas pārbaudes laikā

Lejupielādēt

21.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-743/2015 Nosacītas notiesāšanas piemērošanas apstākļu izvērtējums

Lejupielādēt

09.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-720/2015 Pamatsoda – piespiedu darba – patstāvīga izpildīšana, ja pamatsods – brīvības atņemšana – nepārsniedz trīs gadus

Lejupielādēt

14.04.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-89/2015 Soda noteikšanas par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem neiespējamība apelācijas instances tiesā, ja pirmās instances tiesas spriedums atcelts daļā par vienu no noziedzīgajiem nodarījumiem

Lejupielādēt

09.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-13/2015 Maksimālais pamatsoda – piespiedu darba – laiks, nosakot sodu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem

Lejupielādēt

28.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-728/2014 Atbildību pastiprinošs apstāklis – noziedzīgu nodarījumu reālā kopība

Lejupielādēt

30.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-656/2014 Apstākļi, kurus tiesa ņem vērā, lemjot par nosacītas notiesāšanas iespējamību

Lejupielādēt

15.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-604/2014 Atbildību pastiprinoša apstākļa – noziedzīgais nodarījums veido noziedzīgu nodarījumu reālo kopību – nepamatota konstatēšana

Lejupielādēt

10.07.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-579/2014 Pamats konstatēt atbildību pastiprinošo apstākli – recidīvu

Lejupielādēt

17.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-515/2014 Par atbildību pastiprinošu apstākli nav atzīstams tāds apstāklis, kurš Krimināllikumā paredzēts kā noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme

Lejupielādēt

19.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-417/2014 Radītā kaitējuma izvērtēšana, nosakot sodu, formālos noziedzīgā nodarījuma sastāvos

Lejupielādēt

20.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-347/2014 Atbildību pastiprinošā apstākļa – noziedzīgā nodarījuma izdarīšana alkohola ietekmē – noteikšana

Lejupielādēt

05.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-329/2014 Galīgā soda noteikšanas motivācija

Lejupielādēt

30.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/2014 Psihotropo vielu realizācija mantkārīgā nolūkā

Lejupielādēt

09.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-280/2014 Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts pēc sprieduma pasludināšanas pirmajā krimināllietā līdz tā spēkā stāšanās dienai

Lejupielādēt

24.04.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2014 Drošības līdzeklis – apcietinājums – jaunā lietā pārtrauc brīvības atņemšanas soda izciešanu pēc iepriekšējā sprieduma

Lejupielādēt

11.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-370/2013 Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50.pantu

Lejupielādēt

04.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-491/2012 Neizciestās papildsoda daļas noteikšana, nosakot galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu

Lejupielādēt

31.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-480/2012 Soda noteikšana, ja pieļauta kriminālprocesa neattaisnota novilcināšana

Lejupielādēt

08.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-456/2012 Noziedzīga nodarījuma izdarīšana narkotisko vielu ietekmē

Lejupielādēt

08.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/2012 Krimināllikuma 49.1 panta piemērošanas kritēriji

Lejupielādēt

22.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-253/2012 Krimināllikuma 49.1 panta nosacījumu piemērošana kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

19.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-244/2012 Krimināllikuma 49.panta nosacījumu piemērošana

Lejupielādēt

26.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-129/2012 Tiesai nav jāmotivē Krimināllikuma 48.panta otrās daļas nepiemērošana

Lejupielādēt

18.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-526/2011 Vairāku atbildību mīkstinošu apstākļu esamība kā priekšnosacījums Krimināllikuma 49.panta nosacījumu piemērošanai

Lejupielādēt

21.06.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/2011 Sprieduma taisīšana Krimināllikuma 51.panta – soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem - pirmās daļas un 50.panta – soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem - piektās daļas izpratnē

Lejupielādēt

10.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-238/2011 Nosakot brīvības atņemšanas sodu nosacīti, tiesa nevar piemērot papildsodu – policijas kontroli

Lejupielādēt

19.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-175/2010 Galīgā soda noteikšana atbilstoši Krimināllikuma 61. un 51.pantam

Lejupielādēt

27.10.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-567/2009 Krimināllikuma 55.panta nosacījumu piemērošana

Lejupielādēt

21.08.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-431/2009 Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu, ja policijas kontroles laikā izdarīts kriminālpārkāpums

Lejupielādēt

24.03.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-190/2009 Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi nav uzskatāmi par sodu, tāpēc uz tiem nav attiecināma Krimināllikuma 51.panta piemērošana

Lejupielādēt

18.08.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-461/2008 Krimināllikuma 47.panta pirmās daļas 2.punktā paredzētā atbildību mīkstinošā apstākļa izpratne

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-313/2008 Krimināllikuma 47.panta pirmās daļas 7.punktā paredzētā atbildību mīkstinošā apstākļa izpratne

Lejupielādēt

23.04.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-243/2008 Tiesas tiesības konstatēt atbildību pastiprinošu apstākli

Lejupielādēt

21.04.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-232/2008 Apsūdzētā tiesības uz sadarbību vienkāršotāka procesa izvēlē

Lejupielādēt

15.05.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-224/2008 Galīgā soda noteikšana, ja ar otro spriedumu piespriests nosacīts brīvības atņemšanas sods

Lejupielādēt

24.01.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2008 Agrāk piespriestā soda izpilde, ja persona izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu nosacītas notiesāšanas pārbaudes laikā

Lejupielādēt

16.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-602/2007 Tiesai nav pienākums noteikt nosacītu sodu pat tad, ja nepastāv atbildību pastiprinoši apstākļi. Viens no nosacītas notiesāšanas priekšnoteikumiem ir tiesas pārliecība, ka apsūdzētais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likuma pārkāpumus.

Lejupielādēt

03.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-501/2007 Tiesu debatēs gan prokurors, gan apsūdzētais vai viņa aizstāvis var izteikt viedokli par piemērojamo sodu. Pirmās instances tiesa, izvērtējot visus apstākļus, var piekrist procesā iesaistīto personu viedoklim par piespriežamo sodu vai arī noteikt personai

Lejupielādēt

25.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-481/2007 Atbildību mīkstinoša apstākļa atzīšana

Lejupielādēt

18.06.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2007 Organizētas grupas dalībnieki

Lejupielādēt

02.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/2007 Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 51. pantu

Lejupielādēt

17.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-225/2007 Nosacītas notiesāšanas piemērošana

Lejupielādēt

13.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-222/2007 Soda noteikšana, ja jauns noziedzīgs nodarījums izdarīts nosacītas notiesāšanas pārbaudes laikā

Lejupielādēt

19.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-194/2007 Nodarītā zaudējuma labprātīga segšana kā apsūdzētā atbildību mīkstinošs apstāklis

Lejupielādēt

27.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-155/2007 Atbildību mīkstinošo apstākļu izpratne

Lejupielādēt

26.09.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-572/2006 Jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšana pārbaudes laikā

Lejupielādēt

27.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/2006 Papildsoda izciešana un soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem

Lejupielādēt

22.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-122/2006 Nosacītas notiesāšanas pārbaudes laiks

Lejupielādēt

14.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-119/2006 Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem

Lejupielādēt

08.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/2006 Atbildību pastiprinoša apstākļa ietekme uz soda noteikšanu

Lejupielādēt

27.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-62/2006 Vieglāka soda noteikšana nekā likumā paredzētais sods

Lejupielādēt

27.04.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-253/2005 Saskaņā ar Krimināllikuma 55. panta saturu un jēgu nosacīti piespriestais sods piespriežams izciest reāli, ja persona jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarījusi nosacītas izciešanas laikā, neatkarīgi no tā, kāds soda veids ir noteikts par jaunu noziegumu

Lejupielādēt

22.11.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-641/2004 Nepasliktinot tiesājamā stāvokli, apelācijas instances tiesa rīkojās pareizi, nosakot galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta 5. daļas noteikumiem

Lejupielādēt

29.08.2002. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-322/2002 Kaitējums iespējams tikai pie materiāliem noziegumu sastāviem, kā arī KL 55. panta 6. daļas nosacījumiem jābūt reāli izpildāmiem

Lejupielādēt

22.12.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-375/2000 Iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks ieskaitāms soda izciešanas termiņā

Lejupielādēt

01.12.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-355/2000 Atcelts apelācijas instances tiesas lēmums par tiesājamā kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas un grozīts apelācijas instances lēmums un pirmās instances tiesas spriedums daļā par tiesājamam noteikto sodu, samazinot to, jo, nosakot sodu, nav ņemti vērā visi tiesājamā atbildību ietekmējošie apstākļi

Lejupielādēt

28.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-338/2000 Tiesas spriedums grozīts, jo tiesa nepareizi piemērojusi Krimināllikuma 51. panta noteikumus

Lejupielādēt

14.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-326/2000 Saskaņā ar Krimināllikuma 51. pantu, ja notiesātais pēc sprieduma taisīšanas, bet pirms pilnīgas soda izciešanas izdarījis jaunu noziedzīgu nodarījumu, tiesai jaunajā spriedumā noteiktajam sodam pilnīgi vai daļēji jāpievieno sods, kas nav izciests pēc iepriekšējā sprieduma

Lejupielādēt

14.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-322/2000 Apelācijas instances tiesas spriedums grozīts, jo tajā, pārkāpjot Krimināllikuma 46. panta pirmās daļas prasības, noteikts sods, kādu neparedz attiecīgais Krimināllikuma Sevišķās daļas pants, un nepamatoti ir izdarīta atsauce uz Krimināllikuma 49. pantu, kad brīvības atņemšanas sods ir noteikts attiecīgā panta sankcijas robežās

Lejupielādēt

14.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-318/2000 Spriedums atcelts daļā par galīgā soda noteikšanu, jo, nosakot sodu pēc spriedumu kopības, nav ievērota Krimināllikuma 51. panta otrās daļas prasība, ka galīgajam sodam ir jābūt lielākam par iepriekšējā spriedumā noteiktā soda neizciesto daļu

Lejupielādēt

14.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-317/2000 Par soda noteikšanu, ievērojot Krimināllikuma 50. panta piektās daļas nosacījumus

Lejupielādēt

07.12.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-315/2000 Nosakot galīgo sodu pēc spriedumu kopības, saskaņā ar Krimināllikuma 51. pantu jaunajā spriedumā noteiktajam sodam daļēji vai pilnīgi jāpievieno ne tikai neizciestais pamatsods pēc iepriekšējā sprieduma, bet arī papildsods

Lejupielādēt

22.10.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-308/2000 Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam par pienākumu noteiktā termiņā novērst radīto kaitējumu, kura apmēri tiesas izmeklēšanā ir noskaidroti. Spriedumā jānorāda konkrēts kaitējuma atlīdzināšanas apmērs, atlīdzināšanas veids un kaitējuma atlīdzības saņēmējs

Lejupielādēt

22.08.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-247/2000 Gadījumā, ja nosacīti notiesātais pārbaudes laikā izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, tiesa nosaka viņam sodu saskaņā ar Krimināllikuma 51. un 52. pantā paredzētajiem nosacījumiem

Lejupielādēt

07.07.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-242/2000 Tiesājamam mīkstināts sods tāpēc, ka tiesu instances, nosakot sodu, nebija ņēmušas vērā tiesājamā veselības stāvokli, kurš konkrētajā lietā atbilstoši Krimināllikuma 46. panta otrajai daļai uzskatāms par vainīgā atbildību mīkstinošo apstākli

Lejupielādēt

20.06.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-176/2000 Krimināllikuma 55. panta piektās daļas nosacījumi paredz iespēju, notiesājot nosacīti, piespriest papildsodu, arī tiesību ierobežošanu, bet neparedz papildsoda noteikšanu nosacīti

Lejupielādēt

14.05.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-148/2000 Tiesas spriedums grozīts tādēļ, ka tiesa nelikumīgi par tiesājamā atbildību pastiprinošu apstākli atzinusi faktu, ka tiesājamais nav atlīdzinājis nodarīto kaitējumu

Lejupielādēt

16.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-120/2000 Nosakot sodu, Krimināllikuma 49. panta pirmās daļas nosacījumus var piemērot tikai tad, ja tiesa konstatējusi vairākus tiesājamā atbildību mīkstinošus apstākļus; Saskaņā ar Krimināllikuma 47. panta otro daļu, nosakot sodu, tiesa var ņemt vērā arī citus apstākļus, kuri likumā nav paredzēti, bet kurus tiesa atzinusi par atbildību mīkstinošiem apstākļiem

Lejupielādēt

11.04.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-89/2000 Spriedums grozīts, jo tiesa, nosakot sodu, nepareizi piemērojusi Krimināllikuma 51. pantu, nevis Krimināllikuma 50. pantu

Lejupielādēt

11.04.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-80/2000 Pamats Krimināllikuma 49. panta nosacījumu piemērošanai - vairāki vainīgā atbildību mīkstinoši apstākļi

Lejupielādēt

13.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-357/1999 Atbilstoši Bērna tiesību konvencijas 37. panta prasībām nepilngadīgām personām brīvības atņemšanas sods jānosaka uz iespējami īsāku laika periodu

Lejupielādēt

26.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-308/1999 Par soda noteikšanu, ievērojot Krimināllikuma 50. panta piekto daļu

Lejupielādēt

14.09.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-283/1999 Piemērojot Krimināllikuma 49. pantu, spriedumā jānorāda, kuri (vairāki) ir vainīgā atbildību mīkstinoši apstākļi un kuri apstākļi attiecas uz vainīgā personības raksturojumu

Lejupielādēt

24.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-268/1999 Notiesājot personu pēc Krimināllikuma 262. panta, papildsodu var nepiemērot, ja konstatēti Krimināllikuma 49. pantā norādītie apstākļi

Lejupielādēt

17.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-263/1999 Ja nosacīti notiesātais pārbaudes laikā izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, atkārtota nosacīta notiesāšana šādai personai nav piemērojama. Galīgais sods šajā gadījumā vainīgajam nosakāms saskaņā ar Krimināllikuma 51. un 52. pantā paredzētajiem noteikumiem

Lejupielādēt

17.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-229/1999 Saskaņā ar Krimināllikuma 51. panta otrās daļas nosacījumiem galīgajam sodam pēc vairākiem spriedumiem jābūt lielākam par sodu, kāds noteikts par jaunu izdarītu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par neizciestā soda daļu pēc iepriekšējā sprieduma

Lejupielādēt