• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VI nodaļa. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda

13.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2020 Kriminālatbildības noilguma piemērošana personai, kas izdarījusi slepkavību pastiprinošos apstākļos laikā, kad bija spēkā Latvijas Kriminālkodekss

Lejupielādēt

24.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-67/2017 Jauna tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšana sodāmības laikā

Lejupielādēt

07.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-213/2016  Atbrīvošanas no kriminālatbildības vērtēšanas kritēriji

Lejupielādēt

31.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-453/2012 Kriminālatbildības noilgums

Lejupielādēt

14.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-582/2010 Sodāmības dzēšanas termiņa aprēķināšanai piemērojamā tiesību norma

Lejupielādēt

19.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-175/2010 Galīgā soda noteikšana atbilstoši Krimināllikuma 61. un 51.pantam

Lejupielādēt

21.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-352/2009 Kriminālprocesa izbeigšana kriminālatbildības noilguma dēļ

Lejupielādēt

23.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2009 Kriminālprocesa izbeigšana tiesā sakarā ar kriminālatbildības noilgumu

Lejupielādēt

14.10.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-572/2008 Izlīgums krimināllietās ar vairākiem cietušajiem

Lejupielādēt

30.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-331/2008 Kriminālatbildības noilguma beigu termiņš privātapsūdzības lietā

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2006 Kriminālatbildības noilguma noteikšana

Lejupielādēt

02.05.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-276/2006 Personas atbrīvošana no soda izciešanas sakarā ar slimību

Lejupielādēt

13.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2006 Krimināllikuma 58. panta pirmās daļas piemērošana

Lejupielādēt

22.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-67/2006 Tiesas tiesības atbrīvot personu no soda izciešanas

Lejupielādēt

05.05.2003. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-288/2003 Par personas atbrīvošanu no soda, ievērojot taisnības un humānisma principus

Lejupielādēt

15.08.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-239/2000 Tiesu instances nav tiesīgas lemt par Krimināllikuma 60. panta nosacījumu piemērošanu tiesājamam, ja krimināllietā nav Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 367.1 pantā paredzētā ģenerālprokurora iesnieguma

Lejupielādēt

15.08.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-239/2000 Tiesu instances nav tiesīgas lemt par Krimināllikuma 60. panta nosacījumu piemērošanu tiesājamam, ja krimināllietā nav Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 367.1 pantā paredzētā ģenerālprokurora iesnieguma

Lejupielādēt

06.07.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-194/2000 Apelācijas instances tiesa, ievērojot, ka Krimināllikuma 58. panta otrās daļas un 59. panta trešās daļas nosacījumi paredz alternatīvu lēmuma pieņemšanā sakarā ar tiesājamā un cietušā izlīgumu, argumentēti atzinusi, ka tiesājamais nav atbrīvojams no soda

Lejupielādēt

22.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-202/1999 Saskaņā ar Krimināllikuma 58. panta otrās daļas nosacījumiem tiesājamā izlīgums ar cietušo pieļaujams tikai par kriminālpārkāpumu

Lejupielādēt