• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

11.nodaļa. Speciālās izmeklēšanas darbības (210.-234.pants)

29.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-237/2021 Balss paraugu iegūšanas speciālā veidā izvērtēšana kopsakarā ar tiesībām sevi neapsūdzēt

Lejupielādēt

06.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-410/2020 Tiesas pēckontrole par pirmstiesas procesā veiktajām speciālajām izmeklēšanas darbībām

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[O]/2020 Persona, pret kuru var veikt speciālo izmeklēšanas eksperimentu

Lejupielādēt

30.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-36/2019 Speciālā izmeklēšanas eksperimenta tiesiskuma izvērtējums un tā rezultātā iegūto pierādījumu pieļaujamība pierādīšanā

Lejupielādēt

30.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-338/2016 Lēmums par speciālā izmeklēšanas eksperimenta veikšanu, dalības vai līdzdalības noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā imitēšana

Lejupielādēt

15.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2016 Nosacījumi speciālā izmeklēšanas eksperimenta veikšanai

Lejupielādēt

07.08.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-303/2015 Operatīvā eksperimentā iegūto pierādījumu izmantošanas pieļaujamība vainas pierādīšanā

Lejupielādēt

23.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/2015 Izņemtā tālrunī uzglabātās informācijas vizuālā apskate

Lejupielādēt

08.07.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-170/2015 Speciālais izmeklēšanas eksperiments, tā tiesiskuma izvērtēša

Lejupielādēt

31.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2012 Izmeklēšanas darbības kriminālprocesā

Lejupielādēt