• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

12.nodaļa. Rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem un dokumentiem (235.-240.pants)

27.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-119/2018 Galīgā rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem norādāma tiesas nolēmumā un pamatojama ar konkrētu likuma normu

Lejupielādēt

20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/2016 Citai personai piederoša transportlīdzekļa, kas ticis izmantots noziedzīga nodarījuma izdarīšanai, konfiskācijas nosacījumi

Lejupielādēt

06.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-106/2014 Notiesājošā spriedumā jāpamato rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem

Lejupielādēt

30.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/2013 Noziedzīga nodarījuma rīks

Lejupielādēt

23.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/2013 Mantas konfiskācijas kā soda nošķiršana no speciālās konfiskācijas, kas noteikta Kriminālprocesa likumā

Lejupielādēt

07.05.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-222/2010 Transportlīdzeklis kā noziedzīga nodarījuma rīks vai lieta, kura bija paredzēta vai tika izmantota noziedzīga nodarījuma izdarīšanā

Lejupielādēt