• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

13.nodaļa. Piespiedu līdzekļu piemērošanas vispārīgie noteikumi (241.-249.pants)

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2020 Izvairīšanās pildīt procesuālos pienākumus konstatēšana un drošības līdzekļa grozīšanas izvērtējums

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2020 Drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošana

Lejupielādēt

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2018 Drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošana apelācijas instances tiesā apsūdzētajam, kurš ar pirmās instances tiesas spriedumu attaisnots, lai nodrošinātu apsūdzētā piedalīšanos apelācijas instances tiesā un nepieļautu neattaisnotu kriminālprocesa novilcināšanu

Lejupielādēt

25.07.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-517/2006 Drošības līdzekļa grozīšana

Lejupielādēt