• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

14.nodaļa. Ar brīvības atņemšanu nesaistītie piespiedu līdzekļi (250.-262.pants)

15.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-358/2015 Drošības naudas zaudēšanas nosacījums – personas izdarīts jauns tīšs noziedzīgs nodarījums

Lejupielādēt