• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

15.nodaļa. Ar brīvības atņemšanu saistītie piespiedu līdzekļi (263.-287.pants)

2021. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[R]/2021

Ievietošana ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai ir ar brīvības atņemšanu saistīts piespiedu līdzeklis, kura piemērošanas pamats noteikts Kriminālprocesa likuma 283.pantā. Tas paredz divus nosacījumus, lai personu piespiedu kārtā varētu ievietot ārstniecības iestādē. Pirmkārt, tā ir nepieciešamība izdarīt tiesmedicīnisko vai tiesu psihiatrisko ekspertīzi. Otrkārt, attiecīgo pētījumu veikšana iespējama tikai ārstnieciskā stacionāra apstākļos. Abi šie nosacījumi izvērtējami, un attiecīgais pamatojums norādāms tiesas lēmumā.

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2020

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2020

Lejupielādēt

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2018

Lejupielādēt