• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

1.nodaļa. Kriminālprocesa pamatnoteikumi (1.-5.pants)

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[O]/2021 Procesuālās tiesību normas intertemporālā piemērošana pierādījumu pieļaujamības izvērtēšanā

Lejupielādēt

21.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-99/2016 Akcīzes nodokļa iekasēšanas nosacījumi un ar kontrabandu valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

Lejupielādēt

17.05.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/2006 Cietušā tiesības uz kompensāciju par radīto kaitējumu

Lejupielādēt

27.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2006 Tiesa pamatoti piemērojusi Kriminālprocesa likuma normas, iztiesājot lietu tiesas sēdē pēc 2005.gada 1.oktobra. Lietas iztiesāšana ir nevis atsevišķa procesuāla darbība, bet gan daudz plašāks jēdziens – procesuāla stadija, tāpēc šajā lietā nav pārkāpts Pārejas noteikumu 2.punkts

Lejupielādēt