• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

27.nodaļa. Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu (355.-360.pants)

11.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-294/2019 Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības tikt uzklausītam

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2019 Mantisko jautājumu risināšanas iespējamība, ja kriminālprocess izbeigts sakarā ar apsūdzētā nāvi

Lejupielādēt

19.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/2012 Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no mantas konfiskācijas kā soda

Lejupielādēt

19.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-736/2006 Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija

Lejupielādēt