• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

30.nodaļa. Kriminālprocesa uzsākšana un izbeigšana (369.-383.pants)

14.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-112/2021 Kasācijas tiesvedības izbeigšana, ja apsūdzētais miris pēc attaisnojoša apelācijas instances tiesas sprieduma pasludināšanas

Lejupielādēt

31.08.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2021 Kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma izdarīšanā apsūdzētā un cietušā izlīgums tiesvedības laikā

Lejupielādēt

07.10.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2021 Kriminālprocesa izbeigšana kasācijas instances tiesā, ja apsūdzētais pēc kasācijas sūdzības iesniegšanas miris

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2021 Apsūdzētā tiesības noslēgt izlīgumu

Lejupielādēt

18.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-282/2019 Lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu nav atzīstams par kriminālprocesu nepieļaujošu apstākli

Lejupielādēt

18.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-282/2019 Noziedzīga nodarījuma galīgā kvalifikācija

Lejupielādēt

16.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/2019 Cietušais Krimināllikuma 130.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[F]/2019 Kriminālprocesa izbeigšana, konstatējot kriminālprocesu nepieļaujošus apstākļus

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2019 Mantisko jautājumu risināšanas iespējamība, ja kriminālprocess izbeigts sakarā ar apsūdzētā nāvi

Lejupielādēt

23.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-190/2018 Izlīguma iespējamība kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

27.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-507/2016 Tiesas pienākums izvērtēt apsūdzētā vainīgumu, izbeidzot kriminālprocesu personu nereabilitējoša apstākļa dēļ – kriminālprocesu nav iespējams pabeigt saprātīgā termiņā

Lejupielādēt

28.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-666/2015 Kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis – kriminālprocess vērsts pret ārvalstnieku vai bezvalstnieku par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, ja tas par šo noziedzīgo nodarījumu piespiedu kārtā izraidīts no Latvijas Republikas

Lejupielādēt

22.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2013 Nepieciešamā aizstāvēšanas kā kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis

Lejupielādēt

16.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-546/2012 Kriminālprocesa izbeigšana, ja pārkāptas apsūdzētā tiesības uz lietas savlaicīgu izskatīšanu

Lejupielādēt

12.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-160/2011 Apsūdzētā, kas nomiris, izdarīts noziedzīgs nodarījums

Lejupielādēt

28.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-295/2010 Kriminālatbildību izslēdzošs apstāklis ir pamats kriminālprocesa izbeigšanai

Lejupielādēt

19.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2010 Pirmās instances tiesas pienākums izlemt, vai apsūdzētais, kas miris lietas izskatīšanas laikā, ir vai nav izdarījis noziedzīgo nodarījumu

Lejupielādēt

21.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-352/2009 Kriminālprocesa izbeigšana kriminālatbildības noilguma dēļ

Lejupielādēt

23.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2009 Kriminālprocesa izbeigšana tiesā sakarā ar kriminālatbildības noilgumu

Lejupielādēt

17.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-283/2007 Kriminālprocesa izbeigšana tiesas sēdē

Lejupielādēt

22.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-193/2006 Nevar izbeigt kriminālprocesu uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 8.punkta pamata, ja krimināllieta pēc Krimināllikuma 260.panta 1.daļas ierosināta bez cietušās personas pieteikuma līdz 2005.gada 1.oktobrim

Lejupielādēt